Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie  Nr 5867/06
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 6 listopada 2006 roku

w sprawie : wynajęcia lokalu  mieszkalnych nr 2 w budynku przy ul. Sienkiewicza 39 powstałego po dokonaniu podziału  lokalu mieszkalnego na dwa odrębne mieszkania.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity : Dz. U. Nr. 142, poz. 1591 z 2001r., zmiana: Dz. U. Nr 23, poz.220 z 2002r. Dz.U. Nr 62, poz. 558 z 2002r. Dz.U. Nr 113, poz.984 z 2002r. Dz.U.Nr 153, poz. 1271 z 2002r. Dz.U.Nr.214 poz.1806 z 2002r. Dz.U. Nr 80, poz. 717 z 2003r.Dz.U.Nr 162, poz. 1568 z 2003r. Dz.U.Nr 102, poz. 1055 z 2004r.Dz.U.Nr. 116, poz1203 z 2004r.,Dz.U.Nr. 172, poz 1441 z 2005r. Dz.U.Nr. 17, poz.128 z 2006r.)) i na podstawie art. 4, art. 21 ustawy z 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. z 2005r., Nr. 31 poz. 266 ) oraz § 2 ust.1, pkt 12a uchwały Nr 1081/LIII/02 Rady Miasta Płocka  z dnia 28 maja 2002r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Płocka, (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 156, poz. 3420 z dnia 15 czerwca 2002r.) zmienionej uchwałą Nr 833/XLVIII/05 Rady Miasta Płocka  z dnia 22 listopada 2005r.ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 271, poz. 9109 z dnia 11 grudnia 2005r.)  zarządza się co następuje :

§ 1

Wyrazić zgodę na podzielenie lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Sienkiewicza 39 na dwa odrębne lokale, jeden o powierzchni użytkowej 55,54m²,  drugi  o powierzchni użytkowej 52,04m².

§ 2

Wyrazić zgodę na skierowanie  Wandy Gołębiewskiej do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Sienkiewicza 39 w Płocku, składającego się z dwóch pokoi  i kuchni o powierzchni użytkowej 52,04 m2 .

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza sie Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Kumunalnych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Nr 5867/06 z dnia 06 listopada 2006r.
data publikacji: 
piątek, 17 listopada 2006, godz. 12:07
ostatnia zmiana: 
piątek, 17 listopada 2006, godz. 12:07 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
58 467 981

Stopka