Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Zarządzenie Nr 6004/06
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 21 listopada 2006r.

w sprawie : ustalenia odpłatności za dzierżawę gruntu zlokalizowanego przy ulicy Sierpeckiej w Płocku.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055,Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759, z 2005r. Nr 172 poz.1441, z 2006r. Nr 17, poz.128) w związku z Uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 1019/LXII/06 z dnia 24 października 2006r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Płock przy ul. Sierpeckiej, Prezydent Miasta Płocka zarządza co następuje;

§1

Ustala się opłatę za dzierżawę gruntu o pow. 31641 m2 oznaczonego jako działka nr 30 przy ul. Sierpeckiej w Płocku z przeznaczeniem pod uprawy dla Pana Andrzeja Sobocińskiego zam. ...*, w wysokości 0,22 zł./ar/m-c.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

* - nie podano adresu zamieszkania; wyłączenia jawności dokonał Wydział Organizacji i Spraw Administracyjnych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.Nr 112 poz. 1198 ze zm.)drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Nr 6004/06 z dnia 21 listopada 2006r.
data publikacji: 
piątek, 24 listopada 2006, godz. 11:52
ostatnia zmiana: 
piątek, 24 listopada 2006, godz. 11:52 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
58 467 983

Stopka