Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Uprzejmie informujemy, że płatności w Urzędzie Miasta, Al. J.Piłsudskiego 6 mogą być dokonywane wyłącznie kartami płatniczymi lub drogą elektroniczną (przelewy, płatności online).

Wydanie odpisów aktów stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw i zgonów) i innych zaświadczeń z Rejestru Stanu Cywilnego.  USC - 04.

 

 

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego z Rejestru Stanu Cywilnego można złożyć w wybranym urzędzie stanu cywilnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Wydawane są odpisy skrócone, zupełne i na drukach wielojęzycznych (w zależności od przeznaczenia, które określa interesant) dotyczące tylko zdarzeń (urodzeń, małżeństw i zgonów):
- które miały miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
- dokonana została transkrypcja zdarzeń, które wystąpiły  poza granicami kraju.

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek - dostępny także w Urzędzie Stanu Cywilnego, ul. Kolegialna 9.

Wniosek można złożyć również drogą elektroniczną przez platformę ePUAP.

WYMAGANE DOKUMENTY: Dowód tożsamości interesanta uprawnionego do uzyskania odpisu (tj. osób spokrewnionych:rodzice, dzieci, rodzeństwo i małżonek i osób, które mają interes prawny i faktyczny do uzyskania odpisu).
Uzasadniony wniosek ze wskazaniem celu wydania odpisu.

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
opłata skarbowa:
33,00 zł - za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego
22,00 zł - za wydanie odpisu skróconego aktu stanu cywilnego
22,00 zł - za wydanie odpisu skróconego na druku wielojęzycznym,
Opłaty te winny być wniesione na konto urzędu stanu cywilnego, który wyda odpis z Rejestru Stanu Cywilnego.
Nie podlegają opłacie odpisy aktów pobierane do wydania dokumentu tożsamości, spraw alimentacyjnych, ubezpieczeń społecznych (renty, emerytury).

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: gdy odpis aktu będzie wydawał Urząd Stanu Cywilnego w Płocku:
opłata skarbowa płatna w kasie Urzędu Miasta Płocka – I piętro, wejście od ul. Zduńskiej 3, kartą płatniczą w siedzibie USC lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

Tytuł płatności

za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego

Zapłać online

za wydanie odpisu skróconego aktu stanu cywilnego

Zapłać online

za wydanie odpisu skróconego na druku wielojęzycznym

Zapłać online

w przypadku złożenia pełnomocnictwa (nie dotyczy pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)

Zapłać online

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
-niezwłocznie po uiszczeniu opłaty skarbowej gdy akt jest przechowywany w Płocku.
-po 10 dniach gdy akt jest przechowywany w innym urzędzie.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: wydanie odpisu

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Urząd Stanu Cywilnego, ul. Kolegialna 9, pokój nr 6.

SPRAWĘ PROWADZI: stanowisko ds. Archiwum Akt Stanu Cywilnego.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA: 
1. Art. 44 ustawy z dnia 28 listopada 2014. - prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 463 ze zm.),
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.).

GODZINY PRACY URZĘDU STANU CYWILNEGO: poniedziałek, wtorek, środa 8.00-15.00, czwartek 9.00-17.00, piątek 9.00-15.00.

 


 


UWAGA ! Jest dostępna elektroniczna wersja usługi - kliknij tutaj (http://eurzad.plock.eu/bip/index.php?t=303&id=556159)drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Wydanie odpisów aktów stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw i zgonów) i innych zaświadczeń z Rejestru Stanu Cywilnego. USC - 04.
data publikacji: 
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31
ostatnia zmiana: 
wtorek, 15 września 2020, godz. 07:09 -> historia zmian  (38)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 515 933

Stopka