Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Urząd Miasta
 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


Urząd Miasta Płocka jest finalistą VIII edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakości w kategorii organizacji publicznych - 2002 r.

 
Dokument w aktualizacji w związku z wejściem w życie Zarządzenia Nr 2164/12 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 września 2012 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka
Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich

Dyrektor Wydziału: Marek Kuczmarski
Telefon: 24 36 70 851, Fax:
Pokój: 121 [Piłsudskiego 6]
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30

Do zakresu działania Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich należy obsługa
mieszkańców w zakresie: spraw obywatelskich, ewidencji ludności i działalności
gospodarczej, dodatków mieszkaniowych, rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy, nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców i stacjami diagnostycznymi, oraz wykonywanie zadań samorządu związanych z wyborami do organów administracji publicznej – w zakresie działania wydziału, w szczególności wynikające z następujących aktów prawnych: ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.), ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360 ze zm.), ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 ze zm.- w zakresie poboru do służby wojskowej, ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. z 1933 r. Nr 22, poz. 162 ze zm.), ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 467 ze zm.), ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191 t.j.), ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 j.t.), ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z 2004 r. 5 Nr 25, poz. 219 ze zm.), ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.
U. z 2001, Nr 71, poz. 734 ze zm.), ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r - Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2005 r nr 108, poz. 908 z pózn. zm.), ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r,nr 204, poz.2088 ze zm.), ustawy z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Z 2010 r Nr 220, poz. 1447 ze zm.), ustawy z dnia 19 listopada 1999r. - Prawo Działalności Gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 ze zm), ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007r nr 70 poz 473 ze zm.) - w zakresie wydawania stosownych zezwoleń. W strukturze organizacyjnej Wydziału działa Urząd Stanu Cywilnego, do którego należy realizacja zadań związanych z aktami stanu
cywilnego.


     Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich
data publikacji: wtorek, 24 czerwca 2003, godz. 14:32
ostatnia zmiana: poniedziałek, 31 stycznia 2011, godz. 12:26 -> historia zmian  (3)
nadzór nad treścią: Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: Bartłomiej Szatkowski
ilość wyświetleń: 8 800 454