Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Urząd Miasta
 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich

Dyrektor Wydziału: Marek Kuczmarski
Telefon: 24 36 70 851, Fax:
Pokój: 121 [Piłsudskiego 6]
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30

Do zakresu działania Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich należy obsługa
mieszkańców w zakresie: spraw obywatelskich, ewidencji ludności i działalności
gospodarczej, dodatków mieszkaniowych, rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy, nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców i stacjami diagnostycznymi, oraz wykonywanie zadań samorządu związanych z wyborami do organów administracji publicznej – w zakresie działania wydziału, w szczególności wynikające z następujących aktów prawnych: ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.), ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360 ze zm.), ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 ze zm.- w zakresie poboru do służby wojskowej, ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. z 1933 r. Nr 22, poz. 162 ze zm.), ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 467 ze zm.), ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191 t.j.), ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 j.t.), ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z 2004 r. 5 Nr 25, poz. 219 ze zm.), ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.
U. z 2001, Nr 71, poz. 734 ze zm.), ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r - Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2005 r nr 108, poz. 908 z pózn. zm.), ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r,nr 204, poz.2088 ze zm.), ustawy z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Z 2010 r Nr 220, poz. 1447 ze zm.), ustawy z dnia 19 listopada 1999r. - Prawo Działalności Gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 ze zm), ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007r nr 70 poz 473 ze zm.) - w zakresie wydawania stosownych zezwoleń. W strukturze organizacyjnej Wydziału działa Urząd Stanu Cywilnego, do którego należy realizacja zadań związanych z aktami stanu
cywilnego.


     Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich
data publikacji: wtorek, 24 czerwca 2003, godz. 14:32
ostatnia zmiana: poniedziałek, 31 stycznia 2011, godz. 12:26 -> historia zmian  (3)
nadzór nad treścią: Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: Bartłomiej Szatkowski
ilość wyświetleń: 8 817 307