Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

UCHWAŁA NR 819/XLVIII/2014

Rady Miasta Płocka 

z dnia 27 maja 2014 roku

 

w sprawie przyjęcia programu pn. „Gmina - Miasto Płock Program Wspierania Rodziny na lata 2014 - 2016”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379) i art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 154, poz. 866 i poz. 1650) uchwala się co następuje:

 

§1.

Przyjmuje się do realizacji program pn. „Gmina – Miasto Płock Program Wspierania Rodziny na lata 2014-2016” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                                                  

                                                                            Przewodniczący                                                                                                                                     

                                                                  Rady Miasta Płocka

 

 

                                                                             Artur Jaroszewski
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
UCHWAŁA NR 819/XLVIII/2014 z dnia 27 maja 2014 roku
data publikacji: 
środa, 28 maja 2014, godz. 12:16
ostatnia zmiana: 
środa, 28 maja 2014, godz. 12:17 -> historia zmian  (1)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
2 862

Stopka