Wodociągi Płockie Sp. z o.o
Struktura udziałów i majątek spółki
 
  

  wyszukiwanie
 

Struktura udziałów i majątek Spółki 

    

1.Struktura udziałów na dzień 1.02.2017 r.

 

Kapitał zakładowy 206 341 000,00 zł

 

Liczba udziałów  206 341

Wartość udziału  1000 zł

 

Struktura udziałów Gmina Płock 100%

 

2. Podstawowe dane wg Bilansu na dzień 31.12.2015 roku

  Aktywa stan na 31.12.2015 r. 

 

A. Aktywa trwałe 375 196 828,93

I. Wartości niematerialne i prawne 4 776 544,21

II. Rzeczowe aktywa trwałe 366 722 600,64

III. Należności długoterminowe ---------------- 

IV. Inwestycje długoterminowe ----------------

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 697 684,08

   

B. Aktywa obrotowe 14 526 200,20

I. Zapasy 941 782,92

II. Należności krótkoterminowe 9 920 015,07

III. Inwestycje krótkoterminowe 824 388,61

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 840 013,60

 

 

Aktywa razem 389 723 029,13
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Struktura udziałów i majątek spółki
data publikacji: 
wtorek, 13 stycznia 2015, godz. 09:50
ostatnia zmiana: 
czwartek, 02 lutego 2017, godz. 08:44 -> historia zmian  (3)
osoba publikująca: 
Justyna Piotrowicz - Wodociągi Płockie Sp. z o.o.
ilość wyświetleń: 
1 745