Wodociągi Płockie Sp. z o.o
Struktura udziałów i majątek spółki
 
  

  wyszukiwanie
 

Struktura udziałów i majątek Spółki 

    

1.Struktura udziałów na dzień 28.02.2019 r.

 

Kapitał zakładowy 218 622 000,00 zł

 

Liczba udziałów  218 622

Wartość udziału  1000 zł

 

Struktura udziałów Gmina Płock 100%

 

2. Podstawowe dane wg Bilansu na dzień 31.12.2018 roku

  Aktywa stan na 31.12.2018 r. 

 

A. Aktywa trwałe 385 834 490,23

I. Wartości niematerialne i prawne 3 557 479,23

II. Rzeczowe aktywa trwałe 374 168 637,93

III. Należności długoterminowe ---------------- 

IV. Inwestycje długoterminowe ----------------

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 8 108 373,07

   

B. Aktywa obrotowe 13 867 995,74

I. Zapasy 1 298 092,38

II. Należności krótkoterminowe 7 183 907,41

III. Inwestycje krótkoterminowe 2 981 268,99

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 404 726,96

 

 

Aktywa razem 399 702 485,97
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Struktura udziałów i majątek spółki
data publikacji: 
wtorek, 13 stycznia 2015, godz. 09:50
ostatnia zmiana: 
piątek, 19 kwietnia 2019, godz. 08:39 -> historia zmian  (6)
osoba publikująca: 
Justyna Piotrowicz - Wodociągi Płockie Sp. z o.o.
ilość wyświetleń: 
66 490 731