Wodociągi Płockie Sp. z o.o
Struktura udziałów i majątek spółki
 
  

  wyszukiwanie
 

Struktura udziałów i majątek Spółki 

    

1.Struktura udziałów na dzień 13.11.2017 r.

 

Kapitał zakładowy 211 891 000,00 zł

 

Liczba udziałów  211 891

Wartość udziału  1000 zł

 

Struktura udziałów Gmina Płock 100%

 

2. Podstawowe dane wg Bilansu na dzień 31.12.2017 roku

  Aktywa stan na 31.12.2017 r. 

 

A. Aktywa trwałe 376 543 171,57

I. Wartości niematerialne i prawne 3 736 495,49

II. Rzeczowe aktywa trwałe 369 878 880,15

III. Należności długoterminowe ---------------- 

IV. Inwestycje długoterminowe ----------------

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 927 795,93

   

B. Aktywa obrotowe 12 240 354,19

I. Zapasy 975 865,07

II. Należności krótkoterminowe 4 804 471,05

III. Inwestycje krótkoterminowe 3 027 782,96

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 432 235,11

 

 

Aktywa razem 388 783 525,76
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Struktura udziałów i majątek spółki
data publikacji: 
wtorek, 13 stycznia 2015, godz. 09:50
ostatnia zmiana: 
piątek, 20 kwietnia 2018, godz. 10:46 -> historia zmian  (5)
osoba publikująca: 
Justyna Piotrowicz - Wodociągi Płockie Sp. z o.o.
ilość wyświetleń: 
2 159