Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Zarządzenie Nr 1576/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 06 lutego 2008r.

w sprawie: wynajęcia mieszkania nr 62 w budynku przy ulicy Bartniczej 2 w Płocku, do remontu na koszt własny.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku, zmiana: Dz.U. Nr 23, poz.220 z 2002r. Dz.U. Nr 62, poz.558 z 2002r. Dz.U. Nr 113, poz. 984 z 2002r. Dz.U. Nr 214 poz.1806 z 2002r. Dz.U. Nr 80, poz.717 z 2003 r. Dz.U.Nr 162, poz.1568 z 2003r., Dz.U.Nr 153, poz.1271 z 2002r., Dz.U. Nr 116, poz. 1203 z 2004r. Dz.U. Nr 214 poz.1806z 2002r. Dz.U. Nr 172, poz.1441 z 2005r. Dz.U. Nr 17, poz. 128 z 2006r. Dz.U. Nr 48, poz.327 z 2007r ) oraz § 2 ust.1 pkt 9 oraz § 5 i 6 uchwały Nr 1081/LIII/02 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Płocka, (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 156 z dnia 15 czerwca 2002 roku, poz.3420, zmieniona uchwałą Nr 833/XLVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 listopada 2005r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 271 poz. 9109 z dnia 11 grudnia 2005r. i uchwałą Nr 1009/LXII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2006r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 231 poz. 8550 z dnia 15 listopada 2006r.), zarządza się co następuje:

§ 1
Wyrazić zgodę na skierowanie Aleksandry Rutkowskiej do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 62 przy ul. Bartniczej 2 w Płocku, składającego się z dwóch pokoi i kuchni o powierzchni użytkowej 34,64 m2, mieszkalnej 25,35 m2 - pod warunkiem wykonania remontu lokalu oraz uiszczenia należnej kaucji mieszkaniowej.

§ 2
Aleksandra Rutkowska wykona we własnym zakresie remont lokalu nr 62 przy ul. Bartniczej 2, zgodnie z protokołem typowania robót sporządzonym przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o.

§ 3
Umowa najmu lokalu zostanie zawarta po wykonaniu remontu i wpłaceniu kaucji mieszkaniowej.
§ 4
Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Komunalnych.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskidrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 1576/08 z dnia 06 lutego 2008r.
data publikacji: 
poniedziałek, 11 lutego 2008, godz. 08:49
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 11 lutego 2008, godz. 08:49 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 521

Stopka