Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Dotacje na remonty nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. WUA - 31

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: Wniosek oraz sprawozdanie dostępne także w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 4.

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do nieruchomości;
  • dokument potwierdzający formę prawną wnioskodawcy – jeżeli dotyczy;
  • dokument upoważniający osobę/osoby do reprezentowania wnioskodawcy – jeżeli dotyczy;
  • kosztorys na wnioskowany zakres robót lub prac;
  • zalecenia konserwatorskie – jeśli istnieją;
  • decyzja właściwego organu ochrony zabytków zezwalająca na przeprowadzenie robót lub prac, które mają być przedmiotem dotacji, jeżeli wymagana jest przepisami prawa;
  • pozwolenie na budowę lub zgłoszenie wykonywania robót budowlanych, jeżeli wymagane są przepisami prawa;
  • dokumentacja projektowa zawierająca opis planowanych do realizacji robót lub prac;
  • informacja o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku sporządzona w zakresie i na zasadach określonych w art. 37 ustawy z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej – jeżeli dotyczy.

WYSOKOŚĆ OPŁAT: Nie podlega ustawie o opłacie skarbowej.

TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Od 1 do 31 grudnia każdego roku.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 4.

TRYB ODWOŁAWCZY: nie dotyczy

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta.

INFORMACJI UDZIELA: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta, tel. 24 367 14 53, 24 367 17 68.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA: Uchwała Nr 612/XXXV/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia na pierwszym podobszarze rewitalizacji miasta Płocka Specjalnej Strefy Rewitalizacji. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 7827 z dnia 20.09.2017 r.).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Dotacje na remonty nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. WUA-31
data publikacji: 
środa, 04 października 2017, godz. 08:59
ostatnia zmiana: 
środa, 04 października 2017, godz. 10:06 -> historia zmian  (2)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Bartłomiej Szatkowski
ilość wyświetleń: 
331

Stopka