Straż Miejska
Archiwum - Przetargi
 
  

  wyszukiwanie
 

Płock, dnia 14 maja 2009 roku..OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGOdot. przetargu nieograniczonego na dostawę paliw do pojazdów służbowych Straży Miejskiej w Płocku w 2009 roku.Nr. sprawy PN/2/2009

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego zostało zamieszczone w dniu 04 maja 2009 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 131792-2009

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina - Miasto Płock - Straż Miejska w Płocku,
09-407 Płock,
ul. Otolińska 10
tel. (0-24) 366-03-10, 364-70-30 fax. (0-24) 366-03-16.


Straż Miejska w Płocku informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego wybrana została oferta:

Dla zadania Nr 1: (dostawa oleju napędowego w ilości 13000 litrów)
Wpłynęła 1 oferta. :
Wybrano ofertę nr 1 złożoną przez:


Komunikacja Miejska - Płock
09-400 Płock
ul. Przemysłowa 17

Dane oferty:

Aktualna obowiązująca cena na stacji paliw Wykonawcy na dzień 11.05.2009 r. za 1 litr - 3,55 zł brutto
Udzielony stały rabat - 1%,
Cena brutto za 1 litr po udzielonym rabacie - 3,51 zł.


Otrzymane punkty w kryterium cena:
Cena - 100,00 pkt.


Dla zadania Nr 2: (dostawa benzyny bezołowiowej PB 95 w ilości 2500 litrów)
Wpłynęła 1 oferta. :
Wybrano ofertę nr 1 złożoną przez:

Komunikacja Miejska - Płock
09-400 Płock
ul. Przemysłowa 17

Dane oferty:

Aktualna obowiązująca cena na stacji paliw Wykonawcy na dzień 11.05.2009 r. za 1 litr - 3,90 zł brutto
Udzielony stały rabat - 0%,
Cena brutto za 1 litr po udzielonym rabacie - 3,90 zł.

 

Otrzymane punkty w kryterium cena:
Cena - 100,00 pkt.


Dla zadania Nr 3: (dostawa gazu płynnego Propan Butan w ilości 5500 litrów)
Nie wpłynęła żadna oferta

Jednocześnie informujemy, iż w ww. postępowaniu przetargowym złożono 1 ważną ofertę, która nie podlegała odrzuceniu. Wybrana oferta po dokonaniu oceny w kryterium określonym w SIWZ dla każdego zadania uzyskała największe wartości punktowe.


Komendant Straży Miejskiej w Płocku
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego
data publikacji: 
czwartek, 14 maja 2009, godz. 12:54
ostatnia zmiana: 
środa, 20 maja 2009, godz. 22:30 -> historia zmian  (1)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Sławomir Zasadowski
ilość wyświetleń: 
61 704 556