Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Zarządzenie Nr 677/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 maja 2007r.

w sprawie: zwiększenia limitu zatrudnienia w Zakładzie Usług Miejskich „Muniserwis” w Płocku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327), § 9 ust. 2 Statutu Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” w Płocku w brzmieniu przyjętym uchwałą Nr 264/XIV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 2 września 2003 r. w sprawie zmiany uchwały 935/LX/98 Rady Miasta Płocka z dnia 24 lutego 1998 r. w sprawie ustalenia formy organizacyjno – prawnej Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” w Płocku oraz § 8 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 164/2007 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007r. zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się limit zatrudnienia w Zakładzie Usług Miejskich „Muniserwis” w Płocku o 12 etatów, tj. do wysokości 73,5 etatów, na czas od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia 2007 roku.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskidrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Nr 677/07 z dnia 31 maja 2007r.
data publikacji: 
środa, 06 czerwca 2007, godz. 09:48
ostatnia zmiana: 
środa, 06 czerwca 2007, godz. 09:48 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
58 467 988

Stopka