Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o.
Kierownictwo
 
  

  wyszukiwanie
 

 

Organami Spółki są:

1. Zarząd Spółki - organ wykonawczy Spółki; składa się z jednej do dwóch osób, kieruje i zarządza Spółką osobiście. Powoływany jest i odwoływany przez Radę Nadzorczą.

 

Prezes Zarządu - Jacek Koziński, powołany Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 17/449/RN/2013 z dnia 10 lipca 2013 roku.

 Wiceprezes Zarządu – Dariusz Jakubowski, powołany Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 3/481/RN/2015  z dnia 27 lutego 2015 roku.

 

 
2. Rada Nadzorcza - sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki i w wykonywaniu tego nadzoru udziela zaleceń, podejmuje uchwały, przy czym może posługiwać się specjalistami ze Spółki i spoza Niej, w tym biegłymi rewidentami. Składa się z czterech członków, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, powoływanych na kadencję trzyletnią przez Zgromadzenie Wspólników.

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Monika Burżacka, powołana Uchwałą Zgromadzenia Wspólników Nr 18/ZW/2018 od dnia 27 grudnia 2018 roku, od 1 stycznia 2019 r.

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Dariusz Franciszek Matuszewski, powołany Uchwałą Zgromadzenia Wspólników Nr 5/ZW/2014 z dnia 31 marca 2014 roku

Sekretarz Rady Nadzorczej – Tomasz Nowakowski, powołana Uchwałą Zgromadzenia Wspólników Nr 14/ZW/2015 z dnia 8 czerwca 2015 roku

Członek Rady Nadzorczej – Maria Skorupska, powołana Uchwałą Zgromadzenia Wspólników Nr 2/ZW/2015 z dnia 16 lutego 2015 roku                                                           

 

 3. Zgromadzenie Wspólników - Wspólnicy obradują na Zgromadzeniach Wspólników, które jest najwyższym organem Spółki.

 
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Kierownictwo
data publikacji: 
czwartek, 03 lipca 2003, godz. 14:33
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 21 sierpnia 2017, godz. 11:58 -> historia zmian  (51)
osoba publikująca: 
Agencja Rewitalizacji Starówki Sp. z o.o.
ilość wyświetleń: 
66 491 116