Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
ZARZĄDZENIE NR 1524/08
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
z dnia 22 stycznia 2008r.

w sprawie rozbudowania Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt w Urzędzie Miasta Płocka.

Na podstawie § 13 ust. 2 i  7 załącznika do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. z 1999 r. nr 112, poz. 1319, Dz. U. z 2003r  nr 69, poz. 636) oraz § 8 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka wprowadzonego zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka nr 1140/2007 z dnia 19 października 2007r. ze zmianami zarządzam:

§ 1.
Rozbudować Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt dla komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia nr 700/03 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28.08.2003r. w sprawie ustalenia tekstu Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt w Urzędzie Miasta Płocka o hasła klasyfikacyjne wymienione w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.
Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych do stosowania wymienionej w § 1 klasyfikacji w prowadzonej korespondencji.

§ 3.
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Płocka.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskidrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 1524/08 z dnia 22 stycznia 2008r.
data publikacji: 
czwartek, 31 stycznia 2008, godz. 10:12
ostatnia zmiana: 
czwartek, 31 stycznia 2008, godz. 10:12 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 543

Stopka