Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Zarządzenie Nr 736/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 19 czerwca 2007r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 706/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 czerwca 2007 roku dotyczącego ustalenia składu delegacji wyjeżdżającej na Międzynarodowe Igrzyska Szkolne do Reykjaviku (Islandia) w dniach 20 – 25 czerwca 2007r.


Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214 poz. 1806 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327) i § 8 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka – nadanego zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 164/2007z dnia 30.01.2007 r.,
zarządzam, co następuje:
§ 1

W Zarządzeniu Nr 706/07 z dnia 14 czerwca 2007r. § 1, ust. 1, pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ustalam skład delegacji Miasta Płocka na wyjazd do Reykjaviku (Islandia):
1)Delegacja oficjalna:
a) Mirosław Milewski – Prezydent Miasta Płocka,
b) Piotr Kubera – Zastępca Prezydenta Miasta Płocka,
c) Joanna Michalak – Inspektor, Wydział Promocji, Turystyki i Współpracy z
Zagranicą, Urząd Miasta Płocka,
d) Roland Bury – Dyrektor Wydziału Kultury i Sportu.

§ 2

Pozostałe paragrafy pozostają bez zmian.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskidrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 736/07 z dnia 19 czerwca 2007r.
data publikacji: 
poniedziałek, 25 czerwca 2007, godz. 08:29
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 25 czerwca 2007, godz. 08:29 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 593

Stopka