Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

 OBWIESZCZENIE

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 26 września 2017 roku (wtorek) o godz. 8.30, pl. Stary Rynek 1 (sala nr 206) z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej z 24 sierpnia 2017 roku.
3. Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Miasta Płocka, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku.
4. Informacja nt. realizacji zagospodarowania płockiego nabrzeża wiślanego.
5. Informacja nt. realizacji budowy sieci gazowniczej na terenie lewobrzeżnej części Płocka.
6. Informacja o stanie bezrobocia oraz działaniach związanych z przeciwdziałaniem bezrobociu w 2016 roku; informacja nt. działań związanych z tworzeniem warunków do rozwoju przedsiębiorczości i nowych miejsc pracy w Płocku w 2016 roku.
7. Problem hałasu z uwzględnieniem imprez masowych.
8. Omówienie projektów uchwał na najbliższą Sesję Rady Miasta Płocka w następujących sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2017-2039 (druk nr 644),
2) zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2017 (druk nr 645),
3) zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Płocka, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina – Miasto Płock, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (druk nr 639),
4) nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Pani Janinie Czaplickiej (druk nr 642),
5) pozbawienia Godności „Honorowego Obywatela Miasta Płocka” Franciszka Teklińskiego (druk nr 643).
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Gospodarki Komunalnej
/-/ Michał Twardy


-----------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE

Przewodnicząca Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 25 września 2017 roku (poniedziałek) o godzinie 16.00 w Urzędzie Miasta Płocka (sala nr 206), pl. Stary Rynek 1 z następującym porządkiem:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej z 28 sierpnia 2017 roku.
3. Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Miasta Płocka, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku.
4. Informacja nt. realizacji zagospodarowania płockiego nabrzeża wiślanego.
5. Informacja nt. realizacji budowy sieci gazowniczej na terenie lewobrzeżnej części Płocka.
6. Informacja o stanie bezrobocia oraz działaniach związanych z przeciwdziałaniem bezrobociu w 2016 roku; informacja nt. działań związanych z tworzeniem warunków do rozwoju przedsiębiorczości i nowych miejsc pracy w Płocku w 2016 roku.
7. Omówienie projektów uchwał na najbliższą Sesję Rady Miasta Płocka w następujących sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2017-2039,
2) zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2017,
3) wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Miasto Płock projektu konkursowego pn.: „Przedszkole na medal – wysoka jakość edukacji w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 31 w Płocku dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.4. Edukacja przedszkolna,
4) przyjęcie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Płocku na lata 2017-2019,
5) zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Płocka, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina-Miasto Płock, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
6) Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego położonych przy ulicy Łukasiewicza w Płocku,
7) przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sikorskiego-Kutrzeby” w Płocku,
8) nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Pani Janinie Czaplickiej,
9) pozbawienia Godności „Honorowego Obywatela Miasta Płocka” Franciszka Teklińskiego.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie posiedzenia.
  
Przewodnicząca
Komisji Skarbu, Budżetu
i Gospodarki Finansowej
/-/ Joanna Olejnik

----------------------------------------------------------------------------------------------

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Obwieszczenia o posiedzeniach Komisji Rady Miasta
data publikacji: 
wtorek, 12 lipca 2005, godz. 12:43
ostatnia zmiana: 
piątek, 22 września 2017, godz. 09:24 -> historia zmian  (977)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
8 799 760

Stopka