Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

OBWIESZCZENIE

Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka serdecznie zaprasza na    posiedzenie  Komisji, które  odbędzie  się  w  dniu  22 sierpnia 2018 roku (środa)  o godz. 15.30 (s-206) w Urzędzie Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1

Porządek posiedzenia :
1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Informacja  nt. funkcjonowania  Miejskiego Młodzieżowego Klubu Sportowego Jutrzenka  Płock  w roku 2017 - plany, cele i założenia na  2018 rok.
3. Opiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta Płocka w następujących  sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy- Miasto Płock na lata 2018 – 2039,           2) zmieniająca Uchwałę  Budżetową  Miasta  Płocka  na  2018 rok,
3) uchwalenia Statutu Miasta Płocka (druk nr 835),
4) uchwalenia Regulaminu Rady Miasta Płocka (druk nr 836),
5) zmiany uchwały nr 305/XVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Statutów  Osiedli Miasta Płocka (druk nr 837),
6) uchwalenia Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Płocka (druk nr 838), 
7) zmiany nazwy Młodzieżowej Rady Gminy Płock (druk nr 839),
8) zmiany uchwały nr 622/XXXVI/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie wyróżnień i nagród za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym (druk nr 842),
9) zmiany uchwały nr 623/XXXVI/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie stypendiów sportowych  przyznawanych Miasto Płock (druk nr 843),
10) zmiany w Regulaminie przyznawania nagrody Prezydenta Miasta Płocka dla dzieci i młodzieży za osiągnięcia artystyczne oraz dla ich opiekunów artystycznych (druk nr 844).
4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki  z dnia 27.06.2018 r.
5. Omówienie  korespondencji.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie  posiedzenia. 

Przewodniczący
Komisji Kultury, Sportu i Turystyki
Rady Miasta Płocka
/-/ Michał Sosnowski

------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2018 r. (wtorek) o godzinie 15.30 w sali 206 Urzędu Miasta Płocka, II piętro, pl. Stary Rynek 1.

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr 66 ze wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Miasta Płocka z 07.06.2018 r.
3. Przyjęcie protokołu nr 67 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 07.06.2018 r.
4. Przyjęcie protokołu nr 68 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 14.06.2018 r.
5. Opiniowanie projektów uchwał na najbliższą Sesję Rady Miasta Płocka:
1) w sprawie skargi Pana Rafała Jeznacha z dnia 07.05.2018 r. (wpłynęła do Urzędu Miasta Płocka 07.05.2018 r.) na nienależyte wykonywanie zadań przez Prezydenta Miasta Płocka w przedmiocie rażącego naruszenia praw materialnych działki skarżącego nr 170 odnośnie swobodnego dostępu do nieruchomości w obrębie 10 w Płocku drogą gminną ogólnodostępną położoną na działce nr 171 do drogi publicznej – w zakresie usunięcia zarośli z drogi położonej na działce nr 171 (druk nr 832).
2) w sprawie skargi Pań Anny Rybackiej i Joanny Gocławskiej z dnia 27.04.2018 r. przekazanej przez Prezydenta Miasta Płocka w dniu 09.05.2018 r. (wpłynęła do Urzędu Miasta Płocka 04.05.2018 r.) na przewlekłość postępowania prowadzonego przez Prezydenta Miasta Płocka i ponownie na Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku (druk nr 833).
6. Rozpatrzenie skargi Pani Ewy Kopcińskiej z dnia 03.06.2018 r. (wpłynęła do Urzędu Miasta Płocka w dniu 06.06.2018 r.) na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku Panią Joannę Alberską dotyczącej niewypłacenia pieniędzy z tytułu nieobecności córki w DPS, w związku z pobytem w szpitalu.
7. Rozpatrzenie skargi Pani Małgorzaty Klimczewskiej z dnia 03.06.2018 r. (wpłynęła do Urzędu Miasta Płocka w dniu 05.06.2018 r.) na działalność Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku.
8. Rozpatrzenie skargi Państwa Teresy i Franciszka Siemiątkowskich z dnia 13.03.2018 r. przekazanej przez Prezydenta Miasta Płocka przy piśmie WRM-III.6740.2.20.2014.KP z dnia 27.07.2018 r. na Prezydenta Miasta Płocka i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Płocku.
9. Omówienie korespondencji.
10. Sprawy różne i organizacyjne.
11. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Płocka
/-/ Artur Kras

 

----------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz Przewodnicząca Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka zapraszają na wspólne posiedzenie Komisji, które odbędzie się 4 września 2018 roku (wtorek) o godz. 15.30, pl. Stary Rynek 1 /aula/ z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Omówienie wyników finansowych spółek komunalnych za 2017 rok:
a) Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o.
b) Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
c) Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o.o.
d) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.
e) Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
f) Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o.
g) Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny S.A.
h) Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.
i) Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o.
j) RYNEX Sp. z o.o.
k) Sekcja Piłki Ręcznej Wisła Płock S.A.
l) SUEZ Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.
ł) Wisła Płock S.A.
m) Wodociągi Płockie Sp. z o.o.
3. Sprawy różne.
4. Zakończenie posiedzenia.
      

Przewodnicząca
Komisji Skarbu, Budżetu
i Gospodarki Finansowej
 /-/ Joanna Olejnik


Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
 /-/ Artur Kras
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Obwieszczenia o posiedzeniach Komisji Rady Miasta
data publikacji: 
wtorek, 12 lipca 2005, godz. 12:43
ostatnia zmiana: 
czwartek, 16 sierpnia 2018, godz. 16:18 -> historia zmian  (1043)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
8 803 794

Stopka