Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

OBWIESZCZENIE

Przewodniczący doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miasta Płocka zaprasza na posiedzenie, które  odbędzie się w dniu 28 listopada 2017 roku (wtorek) o godz.9.30 budynek B (p.130 I-piętro) w  Urzędzie Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie  porządku  posiedzenia.
2. Komunalizacja  nieruchomości.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 29.08.2017 r.
4. Zamknięcie  posiedzenia.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Przewodniczący doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej

/-/  Jacek Jasion

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE


Przewodnicząca Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 28 listopada 2017 roku (WTOREK) o godzinie 8.30 w Urzędzie Miasta Płocka (sala nr 206), pl. Stary Rynek 1 z następującym porządkiem:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej z 23 października 2017 roku.
3. Przyjęcie planu pracy Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej na 2018 rok.
4. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze województwa mazowieckiego (ze szczególnym uwzględnieniem miasta Płocka) za rok 2015 i 2016.
5. Informacja z realizacji „Programu Rozwoju Turystyki dla miasta Płocka do 2019 roku” w 2017 roku.
6. Analiza sytuacji pracowników w placówkach oświatowych – warunki pracy, płacy i zmiany w zatrudnieniu.
7. Ocena płatnej strefy parkowania, propozycje zmian na kolejne lata.
8. Analiza wpływów i kosztów funkcjonowania płatnej strefy parkowania w Płocku od października 2016 roku do września 2017 roku wraz z przedstawieniem całkowitych kosztów organizacji wydatkowanych z budżetu miasta Płocka i spółki Komunikacja Miejska.
9. Perspektywy partnerstwa publiczno-prywatnego w kontekście zwiększenia udziału kapitału prywatnego w rozwój miasta.
10. Omówienie projektów uchwał na najbliższą Sesję Rady Miasta Płocka w następujących sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2017-2039,
2) zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2017,
3) rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy Policji Komendy Miejskiej Policji w Płocku za czas służby przekraczającej normę,
4) przyjęcia Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Mieszkańców Miasta Płocka na lata 2018-2022,
5) zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka,
6) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Braci Jeziorowskich w Płocku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Braci Jeziorowskich w Płocku,
7) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku,
8) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Płocku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Płocku,
9) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku,
10) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 11 im. Bolesława Chrobrego w Płocku w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 11 im. Bolesława Chrobrego w Płocku,
11) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Płocku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 12 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Płocku,
12) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 13 im. Jana Brzechwy w Płocku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 13 im. Jana Brzechwy w Płocku,
13) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 15 im. św. Franciszka z Asyżu w Płocku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 15 im. św. Franciszka z Asyżu w Płocku,
14) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 16 im. Mikołaja Kopernika w Płocku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 16 im. Mikołaja Kopernika w Płocku,
15) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku,
16) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 18 im. Jana Zygmunta Jakubowskiego w Płocku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 18 im. Jana Zygmunta Jakubowskiego w Płocku,
17) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 20 im. Władysława Broniewskiego w Płocku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 20 im. Władysława Broniewskiego w Płocku,
18) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 2 w Płocku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 21 im. Fryderyka Chopina w Płocku,
19) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka w Płocku w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka w Płocku,
20) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 23 im. Armii Krajowej w Płocku w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 23 im. Armii Krajowej w Płocku,
21) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Płocku w ośmioletnią Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I stopnia w Płocku,
22) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 9 w Płocku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 9 w Płocku,
23) przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6 Specjalnej w Płocku w Branżową Szkołę I stopnia Specjalną nr 6 w Płocku,
24) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Płocku,
25) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 w Płocku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 24 w Płocku,
26) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 1 w Płocku w Zespole Szkół Ekonomiczno-Kupieckich,
27) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 2 w Płocku w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie,
28) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 3 w Płocku w Zespole Szkół Technicznych,
29) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 4 w Płocku w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości,
30) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 5 w Płocku w Zespole Szkół Budowlanych nr 1,
31) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Płocku w Zespole Szkół Ekonomiczno-Kupieckich,
32) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Płocku w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie,
33) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 w Płocku w Zespole Szkół Technicznych,
34) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 w Płocku w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości,
35) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 w Płocku w Zespole Szkół Budowlanych nr 1,
36) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Płocku w Zespole Szkół Technicznych,
37) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Płocku w Zespole Szkół Budowlanych nr 1,
38) nadania statutu Szkole Podstawowej nr 2 im. Książąt Mazowieckich w Płocku,
39) nadania statutu Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 im. Aleksandra Macieszy w Płocku,
40) nadania statutu Szkole Podstawowej nr 14 im. prof. Władysława Szafera w Płocku,
41) ustalenia na 2018 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu w drogi na terenie miasta Płocka i przechowywanie go na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia,
42) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref taryfowych na obszarze objętym usługami przewozowymi środkami lokalnego transportu zbiorowego świadczonymi przez Komunikację Miejską Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku na liniach komunikacyjnych objętych porozumieniami międzygminnymi, których realizację powierzono Gminie-Miasto Płock na mocy porozumień międzygminnych,
43) nabycia przez Gminę-Miasto Płock nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Okólnej oznaczonej jako działka nr 208 o powierzchni 4,4588 ha,
44) przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto” w Płocku,
45) przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kwiatka-Królewiecka” w Płocku,
46) zamierzeń inwestycyjnych zawartych w „Planie Inwestycyjnym dla Subregionu Płockiego objętego OSI Problemowym – Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka.
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie posiedzenia.  
        

Przewodnicząca
Komisji Skarbu, Budżetu
i Gospodarki Finansowej
/-/ Joanna Olejnik

----------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE

Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie  się w  dniu 21 listopada 2017 roku (wtorek) o godz. 15.30 (s-206) w Urzędzie Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1

Porządek  posiedzenia:
1. Przyjęcie  porządku  posiedzenia.
2. Analiza sytuacji pracowników w placówkach oświatowych-warunki pracy, płacy i zmiany w zatrudnieniu.
3. Opiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta Płocka w następujących sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2017 – 2039,
2) zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka  na  2017 rok,
3) przyjęcia Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Mieszkańców  Miasta Płocka na lata 2018-2022  (druk nr 670),
4) zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia  rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka (druk nr 671),
5)stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej  nr 1 im. Braci Jeziorowskich w Płocku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Braci Jeziorowskich (druk nr 672),
6) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej  nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku  (druk nr 673),
7) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Władysława Broniewskiego  w Płocku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 5 im. Władysława Broniewskiego  w Płocku  (druk nr 674),
8) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Druha Wacława Milke  w Płocku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 6 im. Wacława Milke  w Płocku  (druk nr 675),
9) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 11 im. Bolesława Chrobrego w Płocku w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 11 im. Bolesława Chrobrego  w Płocku  (druk nr 676),
10) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Miry Zimińskiej -Sygietyńskiej  w Płocku w ośmioletnią Szkołę Podstawową  nr 12 im. Miry Zimińskiej -Sygietyńskiej  w Płocku  (druk nr 677),
11) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 13 im. Jana Brzechwy  w Płocku w ośmioletnią Szkołę Podstawową  nr 13 im. Jana Brzechwy  w Płocku  (druk nr 678),
12) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 15 im. św. Franciszka z Asyżu w Płocku w ośmioletnią Szkołę Podstawową  nr 15 im. Franciszka z Asyżu  w Płocku  (druk nr 679),
13) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 16 im. Mikołaja Kopernika  w Płocku w ośmioletnią Szkołę Podstawową  nr 16 im. Mikołaja Kopernika  w Płocku  (druk nr 680),
14) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki  w Płocku w ośmioletnią Szkołę Podstawową  nr 17 im. Tadeusza Kościuszki  w Płocku  (druk nr 681),
15) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 18 im. Jana Zygmunta Jakubowskiego  w Płocku w ośmioletnią Szkołę Podstawową  nr 18 im. Jana Zygmunta Jakubowskiego   w Płocku  (druk nr 682),
16) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 20 im. Władysława   Broniewskiego  w Płocku w ośmioletnią Szkołę Podstawową  nr 20 im. Władysława   Broniewskiego   w Płocku  (druk nr 683),
17) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 2  w Płocku w ośmioletnią Szkołę Podstawową  nr 21 im.  Fryderyka Chopina   w Płocku  (druk nr 684),
18) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka w Płocku w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka  w Płocku  (druk nr 685),
19) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 23 im. Armii Krajowej w Płocku w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 23 im. Armii Krajowej   w Płocku  (druk nr 686),
20) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Płocku w ośmioletnią Szkołę Muzyczną  I stopnia  w Płocku  (druk nr 687),
21) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 9 im. w Płocku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 9  w Płocku  (druk nr 688),
22)przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej  nr 6 Specjalnej w Płocku w Branżową Szkołę I stopnia Specjalną  nr 6  w Płocku  (druk nr 689),
23) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym  Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  nr 2 im. w Płocku  (druk nr 690),
24) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących  Specjalnych nr 7 w Płocku  w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 24 w Płocku  (druk nr 691),
25) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej  nr 1 w Płocku  w Zespole  Szkół Ekonomiczno-Kupieckich  w Płocku  (druk nr 692),
26) stwierdzenie przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej  nr 2 w Płocku  w Zespole  Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie  w Płocku  (druk nr 693),
27) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej  nr 3 w Płocku  w Zespole  Szkół Technicznych  w Płocku  (druk nr 694),
28) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej  nr 4 w Płocku  w Zespole  Szkół Usług i Przedsiębiorczości  w Płocku  (druk nr 695),
29) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej  nr 5 w Płocku  w Zespole  Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku  (druk nr 696),
30) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Płocku  w Zespole  Szkół Ekonomiczno- Kupieckich  w Płocku  (druk nr 697),
31) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Płocku  w Zespole  Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej -Curie w Płocku   (druk nr 698),
32) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 w Płocku  w Zespole  Szkół Technicznych  w Płocku (druk nr 699),
33) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 w Płocku  w Zespole  Szkół Usług  i Przedsiębiorczości w Płocku (druk nr 700),
34) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 w Płocku  w Zespole  Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku (druk nr 701),
35) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych  w Płocku  w Zespole  Szkół Technicznych  w Płocku (druk nr 702),
36) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych  w Płocku  w Zespole  Szkół Budowlanych  nr 1 w Płocku (druk nr 703),
37) nadania statutu Szkole Podstawowej nr 2 im. Książąt  Mazowieckich w Płocku (druk nr 704),
38) nadania statutu Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi  nr 8 im. Aleksandra Macieszy  w Płocku (druk nr 705),
39)nadania statutu Szkole Podstawowej nr 14 im. prof. Władysława Szafera  w Płocku (druk nr 706),
40) zamierzeń inwestycyjnych zawartych w „Planie Inwestycyjnym dla Subregionu Płockiego objętego OSI Problemowym-Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka” (druk nr 712).
4. Przyjęcie  planu  pracy  Komisji  na  2018 rok. 
5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej z dnia 17.10.2017 r.
6. Omówienie  korespondencji.
7. Sprawy  różne.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący  Komisji
Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej
Rady Miasta Płocka
/-/ Marek Krysztofiak

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 23 listopada 2017 roku (czwartek) o godz. 15.30, pl. Stary Rynek 1 (AULA) z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej z 19 października 2017 roku.
3. Analiza wraz z oszacowaniem możliwości ustawienia mobilnego stanowiska pomiarowego na terenie Płocka celem wskazania oddziaływania substancji emitowanych z zakładów przemysłowych na jakość powietrza.
4. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze województwa mazowieckiego (ze szczególnym uwzględnieniem miasta Płocka) za rok 2015 i 2016.
5. Ocena płatnej strefy parkowania, propozycje zmian na kolejne lata.
6. Przyjęcie planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej na 2018 rok.
7. Omówienie projektów uchwał na najbliższą Sesję Rady Miasta Płocka w następujących sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2017-2039,
2) zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2017,
3) przyjęcia Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Mieszkańców Miasta Płocka na lata 2018-2022 (druk nr 670),
4)    ustalenia na 2018 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi na terenie miasta Płocka i przechowywanie go na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia (druk nr 707),
5) zmiany uchwały w sprawie ustalenia stref taryfowych na obszarze objętym usługami przewozowymi środkami lokalnego transportu zbiorowego świadczonymi przez Komunikację Miejską Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku na liniach komunikacyjnych objętych porozumienia międzygminnymi, których realizację powierzono Gminie-Miasto Płock na mocy porozumień międzygminnych (druk nr 708),
6) nabycia przez Gminę-Miasto Płock nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Okólnej oznaczonej jako działka nr 208 o powierzchni 4,4588 ha (druk nr 709).
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie posiedzenia.


Przewodniczący
Komisji Gospodarki Komunalnej
/-/ Michał Twardy

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE

Przewodniczący Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 22 listopada 2017 r. o godzinie 16.00 w sali nr 206 Urzędu Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1.

Porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z 18.10.2017 r.
3. Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju  Miasta Płocka.
4. Perspektywy strategicznych inwestycji infrastrukturalnych w pobliżu Płocka (nowy przebieg S10; kolej Płock – Modlin – Warszawa; modernizacja DK 62; inne).
5. Informacja o działaniach związanych z realizacją obwodnic Płocka oraz innych inwestycji związanych z udrożnieniem miasta.
6. Omówienie projektów uchwał na najbliższą Sesję Rady Miasta w następujących sprawach: 
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2017-2039,
b) zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na 2017 rok,
c) rekompensaty  pieniężnej dla funkcjonariuszy Policji  Komendy Miejskiej w Płocku za czas służby przekraczającej umowę (druk nr 669),        
d) przyjęcia Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Mieszkańców Miasta Płocka na lata 2018-2022 (druk nr 670),
e) przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  „Stare Miasto” w Płocku (druk nr 710),  
f) przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  „Kwiatka-Królewiecka” w Płocku (druk nr 711), 
g) zamierzeń  inwestycyjnych  zawartych w  „Planie Inwestycyjnym dla Subregionu Płockiego objętego OSI, Problemowym  - Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka” (druk nr 712).
7. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2018 rok.
8. Omówienie korespondencji. 
9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji
Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta
(-) Marcin Flakiewicz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 OBWIESZCZENIE

Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Turystyki  Rady Miasta Płocka, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie  się w  dniu  20 listopada 2017 roku (poniedziałek) o godz. 15.30 (s-206) w Urzędzie  Miasta  Płocka, pl Stary  Rynek 1

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Informacja z realizacji ”Programu Rozwoju Turystki dla miasta Płocka do 2019 roku” w 2017 roku. 
3. Opiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta Płocka w następujących sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2017 – 2039,
2) zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka  na  2017 rok,
3) przyjęcia Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego Mieszkańców Miasta Płocka na lata 2018-2022  (druk nr 670),
4. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2018 rok.                                            
5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki  z dnia 16.10.2017 r.    
6. Omówienie  korespondencji.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia. 
                                                                              
Przewodniczący
Komisji Kultury, Sportu i Turystyki
Rady Miasta Płocka
/-/ Michał Sosnowski 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Obwieszczenia o posiedzeniach Komisji Rady Miasta
data publikacji: 
wtorek, 12 lipca 2005, godz. 12:43
ostatnia zmiana: 
czwartek, 23 listopada 2017, godz. 09:53 -> historia zmian  (992)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
8 800 456

Stopka