Wodociągi Płockie Sp. z o.o
 
  

  wyszukiwanie
 

O FIRMIE

Powstanie Spółki:
30 kwietnia 1998 roku w wyniku przekształcenia Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji powstała Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością.

Przedmiotem działania Spółki jest:
1. Pobór, uzdatnianie i dostarczenie wody;
2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;
3. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne;
4. Zbieranie odpadów niebezpiecznych;
5. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne;
6. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych;
7. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych;
8. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;
9. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych;
10. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli;
11. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego;
12.  Transport drogowy towarów;
13. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
14. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
15. Badania i analizy związane z jakością żywności;
16. Pozostałe badania i analizy techniczne;
17. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
18. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
19. Wytwarzanie energii elektrycznej;
20. Handel energią elektryczną.

 

Obszar działania: 

Gminy: Płock, a także częściowo Słupno, Stara Biała, Nowy Duninów, Łąck
Kapitał początkowy (1998 r.)   38 000 000 zł.
Kapitał zakładowy  (2018 r.) 211 891 000,00 zł
Sprzedaż wody (2018 r.) 5 492 721 m3/rok
Odbiór ścieków (2018 r.) 5 097 072 m3/rok 
Przychody ze sprzedaży (2018r.) 57 207 tys. zł  
Zatrudnienie według stanu na koniec 2018: 261 pracowników

 
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Wodociągi Płockie Sp. z o.o
data publikacji: 
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:52
ostatnia zmiana: 
piątek, 08 lutego 2019, godz. 14:30 -> historia zmian  (27)
osoba publikująca: 
Justyna Piotrowicz - Wodociągi Płockie Sp. z o.o.
ilość wyświetleń: 
66 494 336