Dom Pomocy Społecznej
Przyjmowanie i załatwianie spraw
 
  

  wyszukiwanie
 

Sprawy powstające w toku działalności DPS “Przyjaznych Serc” mogą być załatwiane w formie ustnej lub pisemnej w zależności od celowości oraz stopnia złożoności sprawy. Ustne załatwienie spraw stosuje się w szczególności w przypadku, gdy nie zachodzi potrzeba pisemnego udokumentowania sprawy oraz gdy istnieje możliwość wyłącznie ustnego porozumienia. Załatwianie spraw w formie pisemnej odbywa się na zasadach określonych w Instrukcji Kancelaryjnej Domu Pomocy Społecznej “Przyjaznych Serc”.

Tryb przyjęcia mieszkańca szczegółowo regulują przepisy:

  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 964 z późn. zm.).
  • Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 roku (Dz. U. z 2017 r., poz. 882).
  • Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. z 2017r., poz. 1769).

Dyrektor przyjmuje interesantów i mieszkańców od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 - 12.00 w pokoju 128.
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Przyjmowanie i załatwianie spraw
data publikacji: 
piątek, 09 lipca 2004, godz. 09:06
ostatnia zmiana: 
wtorek, 23 października 2018, godz. 19:36 -> historia zmian  (5)
osoba publikująca: 
Dom Pomocy Społecznej
ilość wyświetleń: 
66 490 775