Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Zarządzenie Nr 1809/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 09 kwietnia 2008r.

w sprawie wyrażenia zgody na wyjazd delegacji miasta Płocka do Kepez, Antalya w Turcji w dniach 13 – 18 kwietnia 2008 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214 poz. 1806 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz.U z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48, poz 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i § 8 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka – nadanego zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 1140/07 z dnia 19.10.2007 zmienionym zarządzeniem Nr 1174/07 z dnia 31.10.2007 i zarządzeniem nr 1638/08 z dnia 20.02.2008
zarządzam, co następuje:

§ 1

Wyrażam zgodę na wyjazd delegacji miasta Płocka do tureckiego miasta Kepez Antalya w następującym składzie:
1.Tomasz Kolczyński – Zastępca Prezydenta Miasta Płocka.
2.Krystyna Kowalewska – Sekretarz Miasta Płocka
3.Magdalena Grodecka – Rzecznik Prasowy Prezydenta
4.Grzegorz Orzeł – Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta.

§ 2

Cel wyjazdu: nawiązanie współpracy z miastem Kepez Antalya oraz udział w polsko – tureckim forum gospodarczym.

§ 3

Źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka, dział 750, rozdział 75075, §4420, zad. 01/WPZ/G - Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi).

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskidrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 1809/08 z dnia 09 kwietnia 2008r.
data publikacji: 
poniedziałek, 14 kwietnia 2008, godz. 11:32
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 14 kwietnia 2008, godz. 11:32 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 520

Stopka