Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Zarządzenie Nr 1318/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 14 grudnia 2007r.

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Działając na podstawie art. 9g ust. 2 i art. 91d pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006r. Dz.U. Nr 97, poz. 674 ze zm. Dz.U. Nr 170, poz.1218 i Nr 220, poz. 1600; z 2007r Dz.U. Nr 17, poz. 95, Nr 80. poz. 542, Nr 158, poz. 1103, Nr 102, poz. 689, Nr 176, poz. 1238 i Nr 191, poz. 1369) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593 i z 2007r. Dz. U. Nr 214, poz. 1580) zarządza się, co następuje:

§1.

Powołuje się komisję egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Płocka.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskidrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 1318/07 z dnia 14 grudnia 2007r.
data publikacji: 
piątek, 04 stycznia 2008, godz. 10:09
ostatnia zmiana: 
piątek, 04 stycznia 2008, godz. 10:09 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 524

Stopka