Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Wojciech Hetkowski                                                   Płock, 08-08-2013
Radny Rady Miasta Płocka

INTERPELACJA

Temat, przedmiot interpelacji:

Plaża 627 w Borowiczkach – stworzenie warunków dla realizacji inicjatywy młodych mieszkańców osiedla Borowiczki związanej z organizacją atrakcyjnego miejsca wypoczynku i rozrywki dla całego miasta.

Uzasadnienie interpelacji:

Do złożenia tej interpelacji skłonił mnie bulwersujący artykuł zamieszczony w internetowym wydaniu Gazety w dniu 8 sierpnia b.r.
Dowiedziałem się z niego o wspaniałym przejawie aktywności młodych mieszkańców osiedla Borowiczki, którzy nie czekając na jakiekolwiek wsparcie, nie oczekując publicznych pieniędzy i nie żądając żeby ktoś to za nich zrobił własnym sumptem, przy zaangażowaniu własnych środków, czasu i wysiłku stworzyli miejsce aktywności i rekreacji pozwalające bardzo wielu osobom realizować tam własne pomysły na aktywność, organizację imprez dla dużej społeczności zaniedbanego pod tym względem osiedla.
O celowości tego pomysłu świadczy ilość i różnorodność organizowanych imprez i planów związanych z dalszym rozwojem tego miejsca siłami społeczników i jak do tej pory bez kosztownego zaangażowania w realizację tych przedsięwzięć instytucji i osób profesjonalnie zajmujących się tego typu przedsięwzięciami.
Jest to inicjatywa wymagająca najwyższego szacunku, także ze względu na obiegowe utyskiwania na brak aktywności społecznej, w tym w szczególności ludzi młodych.
Bardzo żałuję, że nie miałem żadnej wiedzy na temat tego przedsięwzięcia, tym bardziej czuję się w obowiązku podjąć interwencję związaną z niezbędną koniecznością udzielenia  przez odpowiednie służby Urzędu Miasta pomocy i wsparcia, organizacyjnego i merytorycznego tej społecznej inicjatywie.
Podstawowymi i bardzo pilnymi zadaniami, jak wynika z artykułu jest dokonanie stosownych uzgodnień z właścicielem lub dysponentem tego terenu, zalegalizowanie w ramach stosownych ustaleń lokalizacji tego miejsca aktywności, udzielenie wsparcia finansowego i merytorycznego przy rozwiazywaniu istniejących problemów, stworzenie warunków do bezpiecznego i nieuciążliwego dla niezainteresowanych funkcjonowania tego przedsięwzięcia i organizowanych tam imprez.
Wymaga to szczególnego zainteresowania ze strony służb miejskich ze względu na swoiste upośledzenie Borowiczek – dużego i prężnie rozwijającego się osiedla, jeżeli chodzi o infrastrukturę sportową, kulturalną i rekreacyjną oraz na konieczność kultywowania i wspierania inicjatyw społecznych podejmowanych przez samych mieszkańców.
Nie powiodła się inicjatywa będąca przedmiotem mojej interpelacji związana z przejęciem przez miasto niegdyś pięknego parku z pałacykiem, muszlą koncertowa itp. od przedsiębiorstwa Cukier Polski.
Odbyłem w tej sprawie z inicjatywy mieszkańców spotkanie z ludźmi zarządzającymi tym terenem, którzy nie wykluczali wspólnego z miastem administrowania i wykorzystywania tego terenu dla potrzeb mieszkańców, nie tylko Borowiczek.
Niestety odpowiedź, którą uzyskałem na moją interpelację pozostawała z powodów mi nieznanych w sprzeczności z deklaracjami, które w cytowanej rozmowie uzyskałem.
Nie udało się także doprowadzić do wpisania do zadań inwestycyjnych miasta wielu innych spraw związanych z infrastrukturą społeczną tego osiedla. Wymienię tu chociażby modernizację stadionu i terenów do niego przyległych.
Tym bardziej, zatem powinniśmy jako ludzie odpowiedzialni za zrównoważony rozwój miasta wesprzeć inicjatywę PLAŻA 627 W BOROWICZKACH.
Pomoc miasta nieingerująca w społeczny charakter tego przedsięwzięcia, bez zbędnej, ograniczonej jedynie do minimum biurokracji powinna być jednym z najważniejszych zadań sw zakresie budowania społeczeństwa obywatelskiego, szczególnie na osiedlu, którego mieszkańcy wielokrotnie dawali dowód swojej społecznej aktywności i integracji obywatelskiej, że wymienię tutaj choćby fantastyczne zaangażowanie w walce z zagrażającą powodzią, organizację wielu imprez i wydarzeń często wykraczających poza lokalny charakter, chociaż organizowanych przez sama społeczność.
Proszę zatem Pana Prezydenta o pilne podjęcie działań związanych ze wspieraniem tej inicjatywy i nie dopuszczenie do jej zniszczenia.
Zwracam się także z apelem do Rady Osiedla Borowiczki, ludzi o wielkim dorobku w działalności społecznej o pomoc i wsparcie dla ludzi młodych, których inicjatywa budzi mój wielki szacunek
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Wojciech Wiesław Hetkowski / 2013-08-09 / 1183
data publikacji: 
piątek, 09 sierpnia 2013, godz. 12:20
ostatnia zmiana: 
piątek, 09 sierpnia 2013, godz. 12:20 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Agnieszka Kopera
ilość wyświetleń: 
65 000 417

Stopka