Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Zarządzenie Nr 1333/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 20 grudnia 2007r.

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego – Jednostki Budżetowej w Płocku.


Na podstawie art. 36 ust. 1, w związku z art. 91 ust. 1 i art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i z 2007r. Nr 173, poz. 1218) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007r. w sprawie placówek opiekuńczo - wychowawczych (Dz. U. z 2007r. Nr 201, poz. 1455) zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdzić Regulamin Organizacyjny Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego – Jednostki Budżetowej w Płocku, o treści ustalonej w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Traci moc Regulamin Organizacyjny Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego – Jednostki Budżetowej w Płocku stanowiący Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4017/05 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 września 2005r. ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 5887/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 8 listopada 2006r.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzyć Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskidrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 1333/07 z dnia 20 grudnia 2007r.
data publikacji: 
piątek, 04 stycznia 2008, godz. 10:09
ostatnia zmiana: 
piątek, 04 stycznia 2008, godz. 10:09 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 553

Stopka