Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
UWAGA: To Zarządzenie zostało zmienione przez:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 697/11

Zarządzenie Nr 493/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 06 kwietnia 2007r.

w sprawie: zmiany do Zarządzenia Nr 5714/2006 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 5 października 2006r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji przeprowadzania przez Oddział Kontroli Kancelarii Prezydenta Miasta Płocka kontroli w Urzędzie Miasta Płocka i miejskich jednostkach organizacyjnych.

Na podstawie § 8 pkt 1 i § 20 pkt 3 ppkt d i pkt 4 ppkt c Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka wprowadzonego Zarządzeniem Nr 164/2007 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007r. zarządzam, co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 5714/2006 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 5 października 2006r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji przeprowadzania przez Oddział Kontroli Kancelarii Prezydenta Miasta Płocka kontroli w Urzędzie Miasta Płocka i miejskich jednostkach organizacyjnych wprowadzam następującą zmianę:
w § 10 pkt 2 ppkt g otrzymuje brzmienie: podpisy kontrolujących, kierownika kontrolowanej jednostki, głównego księgowego – tylko w przypadku kontroli 5% wydatków jednostek podległych, datę podpisania protokołu oraz pieczęć kontrolowanej jednostki.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskdrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Nr 493/07 z dnia 06 kwietnia 2007r.
data publikacji: 
poniedziałek, 23 kwietnia 2007, godz. 08:39
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 23 kwietnia 2007, godz. 08:39 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
58 467 980

Stopka