Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie Nr 459/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 marca 2007 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w harmonogramie realizacji Budżetu Miasta Płocka na 2007 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz.1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. Nr 116 poz.1203, z 2005 roku  Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175 poz.1457, z 2006 roku Dz. U. Nr 17, poz. 128, Dz. U. Nr 181 poz. 1337), oraz art. 32 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1592, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 200, poz.1688, Dz. U. Nr 214, poz.1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102 poz.1055) oraz art.186 ust. 5 i 6 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, z 2005 roku poz. 2104, Dz.U. Nr 169 poz. 1420, z 2006 roku Dz. U. Nr 45 poz. 319, Dz. U. Nr 104 poz. 708, Dz.U. Nr 170 poz. 1217, Dz. U. Nr 170 poz. 1218, Dz. U. Nr 187 poz. 1381, Dz. U. Nr 249 poz.1832) oraz Uchwały Nr 51/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2007 rok oraz § 8 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 164/2007 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka, zarządzam co następuje:


§ 1

Wprowadzić zmiany do harmonogramu realizacji Budżetu Miasta Płocka  na 2007 rok według załącznika Nr 1, stanowiącego integralną cześć zarządzenia.

§ 2

Niewykorzystane w poszczególnych jednostkach budżetowych limity wydatków za okres poprzedni zwiększają limity wydatków miesiąca następnego.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2007.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 459/07 z dnia 30 marca 2007r.
data publikacji: 
poniedziałek, 16 kwietnia 2007, godz. 10:43
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 16 kwietnia 2007, godz. 10:43 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 556

Stopka