Dom Pomocy Społecznej
Majątek
 
  

  wyszukiwanie
 

 

Nieruchomość zabudowana położona w Płocku przy ul. Krótkiej 6a,  oznaczona numerem ewidencyjnym 957/1, o powierzchni 3861 m2,   ujęta w księdze wieczystej Kw 36888, prowadzonej w Wydziale  Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Płocku.

 

 

Majątek trwały DPS “Przyjaznych Serc” w Płocku na dzień 31.12.2019r.

GR

Wykaz środków trwałych wg wartości bilansowej

Wartość początkowa

Umorzenie

Wartość po umorzeniu

1.

Grunty

1.158.300,00

                0,00

 1.158.300,00

2.

Budynki i lokale

4.969.095,32

   2.314.461,91

 2.654.633,41

3.

Maszyny i urządzenia techniczne

   195.517,32

      195.517,32

              0,00

4.

Środki transportu

       287.640,00    

      126.838,00

    160.802,00

5.

Inne środki trwałe

   162.911,96

      162,911,96

              0,00

6.

Inwestycje rozpoczęte

              0,00

                0,00

              0,00

7.

Środki przekazane na poczet inwestycji

              0,00

                0,00

               0,00

Ogółem stan na 31.12.2019r.

 

 

6.773.464,60

 2.799.729,19

3.973.735,41
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Majątek
data publikacji: 
piątek, 09 lipca 2004, godz. 09:02
ostatnia zmiana: 
piątek, 22 maja 2020, godz. 13:48 -> historia zmian  (20)
osoba publikująca: 
Dom Pomocy Społecznej
ilość wyświetleń: 
66 491 080