Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Zarządzenie Nr 1716/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 13 marca 2008r.

w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w roku 2008 w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Miasta Płocka.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), w związku z art. 91 i art. 92 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, ze zm:. Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Dz. U. z 2007r. Nr 173, poz. 1218), art. 6 pkt 15 i art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 593, ze zm.: Dz. U. z 2004r. Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703, Dz. U. z 2005r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 179, poz. 1487, Nr 180, poz. 1493, Dz. U. z 2006r. Nr 135, poz. 950, Nr 144, poz. 1043, Nr 186, poz. 1380, Nr 249, poz. 1831, Nr 251, poz. 1844, Dz. U. z 2007r. Nr 35, poz. 219, Nr 36, poz. 226, Nr 48, poz. 320, Nr 120, poz. 818, Nr 209, poz. 1519 i Nr 221 poz. 1649) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 10 ustawy z 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j.: Dz. U. z 2007r. Nr 68, poz. 449) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalić średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w roku 2008 w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Miasta Płocka:

Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy w Płocku, ul. Mościckiego 27
placówka interwencyjna 3 063, 29 zł
placówka socjalizacyjna 3 134, 38 zł

Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Płocku, ul. Wyspiańskiego 26 1 799, 17 zł

Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Płocku, ul. Czwartaków 16 m 23-24 1 903, 05 zł

Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Płocku, ul. Kalinowa 80 2 112, 28 zł

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzyć Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka d/s Polityki Społecznej.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskidrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 1716/08 z dnia 13 marca 2008r.
data publikacji: 
czwartek, 20 marca 2008, godz. 08:43
ostatnia zmiana: 
czwartek, 20 marca 2008, godz. 08:43 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
65 000 418

Stopka