Książnica Płocka im. Wł.Broniewskiego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 
  

  wyszukiwanie
 

Zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Książnica Płocka uruchomiła elektroniczną skrzynkę podawczą na Platformie Usług Administracji Publicznej (e-PUAP):

/KPPlock/SkrytkaESP

Elektroniczna skrzynka podawcza pozwala na dostarczenie do instytucji korespondencji podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym. Po złożeniu wniosku wygenerowane zostanie Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO).

W celu dostarczenia do Książnicy Płockiej dokumentu elektronicznego należy dokonać rejestracji i logowania na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej: epuap.gov.pl/wps/portal 
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
data publikacji: 
czwartek, 21 marca 2019, godz. 09:32
ostatnia zmiana: 
czwartek, 21 marca 2019, godz. 10:18 -> historia zmian  (1)
osoba publikująca: 
Renata Koziorowska-Paszkowska
ilość wyświetleń: 
66 490 750