Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Radni Miasta Płocka
 Klubu Platforma Nowoczesna Koalicja Obywatelska


19.03.2019r.
data złożenia interpelacji


I N T E R P E L A C J APrzedmiot, temat interpelacji: Zmiany w regulaminie przyznawania stypendiów miejskich.

Uzasadnienie interpelacji:

W nawiązaniu do omawianych spraw na Komisji Edukacji Zdrowia i Polityki Społecznej w tym poruszonego przez Radną Małgorzatę Ogrodnik problemu przyznawani stypendiów miejskich i motywacyjnych, finansowanych z budżetu miasta Płocka (w oparciu o powiązane kryterium dochodowe i osiągane wyniki w nauce przez uczniów), Radni Miasta Płocka Klubu Platforma Nowoczesna Koalicja Obywatelska podzielają zgłoszone przez Radną Ogrodnik wątpliwości i uznają za zasadne podjęcie prac w zakresie zmiany regulaminu przyznawania stypendiów.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przygotowanie i udostepnienie informacji statystycznych dotyczących przyznawanych stypendiów, a także danych dotyczących liczby uczniów i średnich ocen uzyskiwanych przez uczniów w poszczególnych poziomach szkół i klas nauczania.
Stypendia, szczególnie te przyznawane za ponad przeciętne wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe powinny być wyrazem uznania oraz dostrzeżeniem trudu i wysiłku włożonego przez poszczególnych uczniów. Gratyfikacje te, powinny stanowić odczuwalną nagrodą dla dzieci i młodzieży za ich ciężką pracę, jednocześnie motywując do dalszych działań i osiągania kolejnych sukcesów.
Obecne regulacje i zasady przyznawania stypendium miejskiego posiadają pewne niedoskonałości, gdyż wiążąc wyniki w nauce z dochodami gospodarstw domowych, często uniemożliwiają nagrodzenie uczniów z wysoką średnią, a wykazujących dochody rodziców powyżej progowej kwoty. Funkcjonujące zaś stypendium motywacyjne, które nie posiada ograniczeń dochodowych, jest przyznawane jednorazowo i to wysokości znacząco niższej niż stypendium miejskie.  Dalsze utrzymywanie takiej rozbieżności w wysokości nagród stypendialnych oraz metodologii ich przyznawania może budzić wśród uczniów poczucie niesprawiedliwości i oddziaływać demotywująco.
Mając na uwadze wsparcie jakie otrzymują rodziny z programu rządowego  500+, można obecnie podjąć działania w zakresie modyfikacji  dotychczasowych zasad przyznawania stypendium, w szczególności w zakresie  zmiany ograniczeń  wynikających z kryterium dochodowego. Wprowadzając przedmiotowe zmiany wzmocnimy i podkreślimy rolę motywacyjną stypendiów jako efektu ponad przeciętnych osiągnięć naukowych i sportowych, nie zaś tylko ich rolę socjalną.
Radni Miasta Płocka Klubu Platforma Nowoczesna Koalicja Obywatelska, wyrażają gotowość do aktywnego udziału w pracach mających na celu wprowadzenie zmian w zasadach przyznawania stypendiów.

Iwona Krajewska
Łukasz Chrobot
Tomasz Maliszewski
Małgorzata Ogrodnik
Mariusz Pogonowski
Jacek Jasion
Joanna Olejnik
Daria Domosławska
Marta Krasuska
Artur Jaroszewski
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Iwona Krajewska, Łukasz Chrobot, Tomasz Maliszewski, Małgorzata Maria Ogrodnik, Mariusz Pogonowski, Jacek Jasion, Joanna Olejnik, Marta Krasuska, Daria Magdalena Domosławska, Artur Robert Jaroszewski / 2019-03-27 / 295
data publikacji: 
czwartek, 28 marca 2019, godz. 14:35
ostatnia zmiana: 
czwartek, 28 marca 2019, godz. 14:37 -> historia zmian  (1)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Agnieszka Kopera
ilość wyświetleń: 
66 490 897

Stopka