Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Zarządzenie Nr 2030/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 maja 2008r.

w sprawie: nieodpłatnego przeniesienia własności pawilonu i oddania w użytkowanie wieczyste działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 694/64 o pow.0,0078 ha położonej w Płocku przy ul. Bartniczej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002r Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004r Nr 116 poz. 1203, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U z 2005r Nr 172 poz. 1441 Dz. U. z 2006r Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337, z 2007r Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) oraz art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r Nr 261 poz. 2603, Nr 281 poz. 2782 Dz. U. z 2005r Nr 130 poz. 1087 Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459, z 2006 Nr 104 poz. 708, z 2007r Nr 220 poz. 1600, Nr 220 poz. 1601, z 2007r Nr 69 poz. 468, Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008r Nr 59 poz. 369) w związku z § 2 Uchwały Rady Miasta Płocka Nr 52/V/2007 z dnia 30 stycznia 2007r w sprawie ustalenia zasad nabywania nieruchomości przez gminę oraz zbywania, zamiany, obciążania i wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Płock na okres powyżej 3 lat
- Prezydent Miasta Płocka zarządza co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na nieodpłatne przeniesienie prawa własności pawilonu z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 694/64 o pow. 0,0078 ha położonej w Płocku przy ul. Bartniczej objętej księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Płocku nr KW PL1P/00069749/8 - na rzecz dotychczasowego najemcy.

§ 2.

Dla przekazywanej w użytkowanie wieczyste działki nr 694/64 zapewnia się dostęp do drogi publicznej przez ustanowienie nieodpłatnej służebności przejścia i przejazdu przez działkę nr 694/65.
Służebność wykonywana będzie na długości ok. 15 mb i szerokości ok. 3 mb tj. na powierzchni ok. 45 m.kw, na utwardzonym pasie gruntu biegnącym od ul. Bartniczej przez działkę nr 694/65 położoną w Płocku przy ul. Bartniczej stanowiącej własność Gminy Płock do nieruchomości oznaczonej nr ewid. 694/64 położonej w Płocku przy ul. Bartniczej stanowiącej własność Gminy Płock, która będzie oddana w użytkowanie wieczyste na rzecz osoby fizycznej.


§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


wz. Prezydenta Miasta Płocka
/-/ Tomasz Kolczyński
Zastępca Prezydentadrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 2030/08 z dnia 30 maja 2008r.
data publikacji: 
wtorek, 03 czerwca 2008, godz. 11:28
ostatnia zmiana: 
wtorek, 03 czerwca 2008, godz. 11:28 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 530

Stopka