Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Zarządzenie 1709/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 13 marca 2008r.

w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia użytkowego o 14,03 m2 zlokalizowanego w budynku przy ul. 3 Maja 16 Związkowi Żołnierzy Armii Krajowej „Mazowsze Płock” z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128; Dz. U. Nr 175 poz. 1457; Dz. U. Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327), postanawiam co następuje:

§ 1
1. Wyrazić zgodę na użyczenie pomieszczenia użytkowego nr 19 o powierzchni 14,03 m2 mieszczącego się na parterze w budynku przy ul. 3 Maja 16 Związkowi Żołnierzy Armii Krajowej „Mazowsze Płock” z przeznaczeniem na działalność statutową na okres 3 lat.
2. Wprowadzić do umowy użyczenia zapis o możliwości wcześniejszego rozwiązania umowy, w przypadku przedstawienia przez Gminę Płock i akceptacji przez Związek propozycji innego lokalu na siedzibę Związku.

§ 2
Zwolnić Biorącego w użyczenie z ponoszenia pozostałych opłat związanych z użytkowaniem pomieszczenia tj. opłat za dostarczone do lokalu media, wywóz śmieci oraz ochronę budynku, rozliczanych proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Komunalnych.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskidrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 1709/08 z dnia 13 marca 2008r.
data publikacji: 
czwartek, 20 marca 2008, godz. 08:43
ostatnia zmiana: 
czwartek, 20 marca 2008, godz. 08:43 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 546

Stopka