Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Zarządzenie Nr 5957/06
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 13 listopada 2006r.

w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 w Płocku.

Działając na podstawie art. 5 ust 5a, art. 5c pkt 2 oraz art. 36 a ust. 1,2, 3 i 8 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz.788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104) w związku z art.8 ust.2 pkt2, art. 32 ust. 1 oraz art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powierza się Pani Beacie Jaworskiej stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 w Płocku na okres 4 lat szkolnych 9 miesięcy, 15 dni, tj. od 15 listopada 2006 roku do 31 sierpnia 2011 roku.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskidrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 5957/06 z dnia 13 listopada 2006r.
data publikacji: 
środa, 22 listopada 2006, godz. 12:01
ostatnia zmiana: 
środa, 22 listopada 2006, godz. 12:01 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
60 645 793

Stopka