Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Zarządzenie Nr 363/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 08 marca 2007r.

w sprawie wyrażenia zgody na wymianę 4000 zł na 2000 sztuk monet o nominale 2 zł ze stopu Nordic Gold wyemitowanych przez NBP w serii 32 Historyczne miasta w Polsce

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214 poz. 1806 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) i § 8 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka – nadanego zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 164/2007z dnia 30.01.2007 r.,
zarządzam, co następuje:

§ 1

1.Wyrażam zgodę na wymianę 4000 zł na 2000 sztuk monet o nominale 2 zł ze stopu Nordic Gold wyemitowanych przez NBP w serii „32 Historyczne miasta w Polsce”
2.Monety będą służyły jako materiał promocyjny miasta Płocka.

§ 2

Źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka, Dział 750, Rozdział 75075, §4300, zadanie 01/WPZ/G - Promocja Miasta Płocka oraz Współpraca z Zagranicą (w tym z miastami partnerskimi).

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Prezydenta Miasta Płocka
/-/ Tomasz Kolczyński
Zastępca Prezydentadrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 363/07 z dnia 08 marca 2007r.
data publikacji: 
poniedziałek, 12 marca 2007, godz. 09:42
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 12 marca 2007, godz. 09:42 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 574

Stopka