Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie Nr 3173/05
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 11 lutego 2005r.

w sprawie : oddania w użyczenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Płock zlokalizowanej przy ulicy Na Skarpie w Płocku.
        
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203) i art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce   nieruchomościami  ( Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603), Prezydent  Miasta  Płocka,  zarządza co następuje;

§1

Wyraża się zgodę na oddanie w użyczenie nieruchomości gruntowej  zlokalizowanej jako  część działki nr 16/3  o  pow. 18 m2 przy ulicy Na Skarpie w Płocku dla Pani Jolanty Kęsickiej Majewskiej z  przeznaczeniem na parking na okres od 16.04.2005r. do 31.12.2006r.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 3173/05 z dnia 11 lutego 2005r.
data publikacji: 
czwartek, 17 lutego 2005, godz. 09:21
ostatnia zmiana: 
czwartek, 17 lutego 2005, godz. 09:21 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 583

Stopka