Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Wniosek na wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i/lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.  MKZ – 07.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek do pobrania w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3 stanowisko nr 4 (Architektura i Urbanistyka) lub w pokoju 243 C, II piętro.

W przypadku drzew rosnących na nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej właściciel nieruchomości obowiązany jest dokonać ZGŁOSZENIA zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA musi zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości oraz rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa.

WYMAGANE DOKUMENTY: do wniosku należy dołączyć:
1. plan sytuacyjny z zaznaczeniem usuwanych drzew lub krzewów (w przypadku usuwania drzew o pniu niższym od 130 cm, obwód należy zmierzyć bezpośrednio pod koroną, w przypadku drzewa wielopniowego podać obwody wszystkich pni);
2. w razie usuwania drzew lub krzewów kolidujących z planowaną inwestycją należy załączyć plan nasadzeń zastępczych lub plan przesadzenia drzewa lub krzewu;
3. dokument stwierdzający prawo władania nieruchomością lub zgodę właściciela nieruchomości;
4. rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzewa w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości.

WYSOKOŚĆ OPŁAT: w przypadku posiadania pełnomocnictwa - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wynosi 17,00 zł z ustawowymi wyjątkami;

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1827 ze zm.), gotówką w kasie Urzędu Miasta Płocka lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku w sprawie wydania decyzji  (pozwolenia konserwatorskiego) oraz 35 dni w sprawie zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: decyzja administracyjna – pozwolenie konserwatorskie

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
 - wniosek należy złożyć  w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3 stanowisko nr 4 (Architektura i Urbanistyka);
- odbiór decyzji pokój nr 243, Urząd Miasta Płocka, wejście od ul. Zduńskiej 3, II piętro

SPRAWĘ PROWADZI: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków.

INFORMACJI UDZIELA: stanowisko ds. ochrony zieleni w Biurze MKZ - tel. 24 367 14 54.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
- art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 1b i c, art. 7 pkt 1, oraz art. 96 ust. 2 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 tekst jednolity);  
- art. 83a ust. 1  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn zm.);
- art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Wniosek na wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i lub krzewów z terenu wpisanego do rejestru zabytków. MKZ – 07.
data publikacji: 
piątek, 16 lipca 2010, godz. 14:12
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 04 września 2017, godz. 09:20 -> historia zmian  (17)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
8 783 732

Stopka