Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

UWAGA ! W miesiącu lipcu i sierpniu 2015 roku na stanowiskach obsługi klienta Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich oraz stanowisku podawczym w budynku przy al. marsz. Józefa Piłsudskiego 6 obowiązywać będą następujące godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa: 8.00 - 15.00
czwartek: 9.00 - 17.00
piątek: 9.00 - 15.00

Postępowanie egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.  WE-08.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, do pobrania także w Oddziale Edukacji Urzędu Miasta Płocka, ul. Piekarska 16, pok. 1.

WYMAGANE DOKUMENTY: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U.
z 2013 r. poz. 393):
1.  poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe;
2.  poświadczoną kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego;
3.  zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:
a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu;
w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu,
b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,
c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: nie dotyczy

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: zgodnie z przepisami dot. awansu zawodowego nauczycieli

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: informacja pisemna o terminie i miejscu egzaminu,
egzamin przed Komisją powołaną przez Prezydenta Miasta Płocka, pisemne zaświadczenie
(po zdaniu egzaminu), akt mianowania lub odmowa nadania stopnia nauczyciela mianowanego
w formie decyzji administracyjnej.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: sekretariat Wydziału Edukacji
i Kultury, ul. Piekarska 16, pok. 1, tel. 24 367-17-10 lub zgodnie z ustaleniami.

SPRAWĘ PROWADZI: Oddział Edukacji, tel. 24 367-17-10

INFORMACJI UDZIELA: Oddział Edukacji, ul. Piekarska 16, tel. 24 367 17 10

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U.
z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Postępowanie egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. WE - 08.
data publikacji: 
poniedziałek, 06 czerwca 2005, godz. 12:56
ostatnia zmiana: 
środa, 26 sierpnia 2015, godz. 11:37 -> historia zmian  (21)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Piotr Wojtalewicz
ilość wyświetleń: 
8 789 813

Stopka