Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Postępowanie egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.  WE-08.

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, do pobrania także w Oddziale Edukacji Urzędu Miasta Płocka, ul. Piekarska 16, pok. 1.

WYMAGANE DOKUMENTY: zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393):
1.dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe ,
2.akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego
3.zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:
- wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu
- dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela
- dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
- uzyskanej ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania

WYSOKOŚĆ OPŁATY:  nie dotyczy

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:  zgodnie z przepisami dot. awansu zawodowego nauczycieli

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: informacja pisemna o terminie i miejscu egzaminu,
egzamin przed Komisją powołaną przez Prezydenta Miasta Płocka,
pisemne zaświadczenie (po zdaniu egzaminu),
akt mianowania lub odmowa nadania stopnia nauczyciela mianowanego w formie decyzji administracyjnej.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: sekretariat Wydziału Edukacji i Kultury, ul. Piekarska 16, pok. 1, tel. 24 367-17-10 lub zgodnie z ustaleniami.

SPRAWĘ PROWADZI: Oddział Edukacji, tel. 24 367-17-10

INFORMACJI UDZIELA: Oddział Edukacji, ul. Piekarska 16, tel. 24 367 17 10

PODSTAWA PRAWNA: ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. W sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 
     Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Postępowanie egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. WE - 08.
data publikacji: 
poniedziałek, 06 czerwca 2005, godz. 12:56
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 27 października 2014, godz. 13:59 -> historia zmian  (20)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Piotr Wojtalewicz
ilość wyświetleń: 
8 788 562

Stopka