Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Urząd Miasta
 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Dokument w aktualizacji w związku z wejściem w życie Zarządzenia Nr 2164/12 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 września 2012 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka

Postępowanie egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.  WE-08.

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, do pobrania także w Oddziale Edukacji Urzędu Miasta Płocka, ul. Piekarska 16, pok. 1.

WYMAGANE DOKUMENTY: zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393):
1.dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe ,
2.akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego
3.zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:
- wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu
- dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela
- dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
- uzyskanej ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania

WYSOKOŚĆ OPŁATY:  nie dotyczy

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:  zgodnie z przepisami dot. awansu zawodowego nauczycieli

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: informacja pisemna o terminie i miejscu egzaminu,
egzamin przed Komisją powołaną przez Prezydenta Miasta Płocka,
pisemne zaświadczenie (po zdaniu egzaminu),
akt mianowania lub odmowa nadania stopnia nauczyciela mianowanego w formie decyzji administracyjnej.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: sekretariat Wydziału Edukacji, ul. Piekarska 16, pok. 1, tel. 24 367-17-10 lub zgodnie z ustaleniami.

SPRAWĘ PROWADZI: Oddział Edukacji, tel. 24 367-17-10

INFORMACJI UDZIELA: Oddział Edukacji, ul. Piekarska 16, tel. 24 367 17 10

PODSTAWA PRAWNA: ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. W sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U.z 2007 r. Nr 214, poz. 1580)

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 
     Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: Postępowanie egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. WE - 08.
data publikacji: poniedziałek, 06 czerwca 2005, godz. 12:56
ostatnia zmiana: czwartek, 13 marca 2014, godz. 13:31 -> historia zmian  (18)
nadzór nad treścią: Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: Piotr Wojtalewicz
ilość wyświetleń: 8 786 557