Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Zarządzenie nr 120/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 11 stycznia 2007r.

W sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wykazu rodzajów informacji stanowiących tajemnicę służbową w Urzędzie Miasta Płocka.

Na podstawie art. 2 pkt 2, art. 23 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 196 poz.1631 z 2005 r., zmieniona: Dz.U z 2006 r. Nr.104 poz.708, Nr 104 poz.711, Nr 149, poz.1078 ) oraz § 8 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 4405/2006 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 5 stycznia 2006 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka, zarządzam, co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 5880/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie wykazu rodzajów informacji stanowiących tajemnicę służbową w Urzędzie Miasta Płocka, wprowadzam następujące zmiany:

1. W § 1 w pkt II skreśla się ppkt 10.

§ 2

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskidrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Nr 120/07 z dnia 11 stycznia 2007r.
data publikacji: 
wtorek, 23 stycznia 2007, godz. 10:02
ostatnia zmiana: 
wtorek, 23 stycznia 2007, godz. 10:02 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
58 467 987

Stopka