Wodociągi Płockie Sp. z o.o
Certyfikaty
 
  

  wyszukiwanie
 

http://www.wodociagi.pl/web/artykul/certyfikaty

Spółka Wodociągi Płockie jest zarządzana przez jakość czyli nasze działania realizujemy w oparciu o wewnętrzne procedury, które zgodnie z wymaganiami norm są ciągle doskonalone.
Zakładamy, że postępowanie w oparciu o sprawdzone procedury zapewnia spełnienie wymagań Klienta, podnoszenie jakości naszych usług, właściwe wykorzystanie doświadczeń naszych pracowników oraz zaplanowane zarządzanie zasobami infrastrukturalnymi.


Nasza Spółka wdrożyła i stosuje zintegrowany system zarządzania jakością i środowiskiem w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Posiada certyfikat ISO 9001:2015 oraz 14001:2015.
W 2018 roku odbył się proces recertyfikacji czyli odnowienia certyfikatu potwierdzającego spełnienie wymagań w/w norm, który zakończył się wynikiem pozytywnym.

W 2017r. wdrożyliśmy system zarządzania energia w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, potwierdzonej certyfikatem ISO 50001:2011

Laboratorium Badawcze Spólki ,,Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. od 1 czerwca 2010 r. posiada

Certyfikat Akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji Nr AB 1188, oficjalne potwierdzenie wdrożenia, stosowania i spełniania wymagań międzynarodowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.

Akredytowana działalność Laboratorium określona jest w aktualnym Zakresie Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1188, Wydanie nr 9, 1 marca 2018 r. 

 

 

Laboratorium akredytowane jest w obszarze badań:

• chemicznych, fizycznych wody, ścieków, osadów ściekowych, odpadów z oczyszczalni ścieków, węgli aktywnych,

• mikrobiologicznych wody, w tym wody na pływalniach, osadów ściekowych,

• parazytologicznych osadów ściekowych.

 

Laboratorium posiada również akredytację na pobieranie próbek:

• wody do spożycia - do badań chemicznych, fizycznych i mikrobiologicznych,

• ścieków – do badań chemicznych i fizycznych (metoda manualna i automatyczna),

• osadów ściekowych – do badań chemicznych, fizycznych, mikrobiologicznych i parazytologicznych,

• wody z pływalni - do badań mikrobiologicznych,

• odpadów z oczyszczalni ścieków - do badań chemicznych i fizycznych.

 

Szczegółowe informacje o zakresie akredytowanej działalności dostępne są na:

- stronie Polskiego Centrum Akredytacji  http://www.pca.gov.pl

- stronie ,,Wodociągów Płockich” Sp. z o.o.  http://www.wodociagi.pl zakładka Dodatkowe usługi Laboratorium

- w siedzibie Laboratorium ,,Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. 09-402 Płock, ul. Górna 56B

tel. 24 364 42 80, 24 364 42 76, 24 364 42 77
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Certyfikaty
data publikacji: 
poniedziałek, 06 sierpnia 2007, godz. 13:59
ostatnia zmiana: 
piątek, 31 sierpnia 2018, godz. 09:27 -> historia zmian  (14)
osoba publikująca: 
Justyna Piotrowicz - Wodociągi Płockie Sp. z o.o.
ilość wyświetleń: 
66 490 740