Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Zarządzenie Nr 3134/09
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 26 marca 2009r.

w sprawie: zwiększenia limitu zatrudnienia w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz 1111 i Nr 223, poz. 1458), § 13 ust. 2 Statutu Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku przyjętym uchwałą nr 168/XII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2003 r., zmienionego uchwałami: 920/LIV/06 z dnia 28 marca 2006 r., 992/LVIII/06 z dnia 29 sierpnia 2006 r.,153/X/07 z dnia 26 czerwca 2007 r. i 292/XXI/08 z dnia 26 lutego 2008 r. oraz § 11 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem nr 2208/2008 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 lipca 2008 roku, zmienionego zarządzeniem nr 2326/2008 z dnia 1 września 2008 roku zarządza się, co następuje:
§ 1.

Zwiększa się limit zatrudnienia w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku o 2 etaty w ramach umowy o pracę na zastępstwo.

§ 2.
Limit zatrudnienia w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku po dokonanym zwiększeniu wyniesie:
1) 59,5 etatu - do dnia zakończenia zwolnień lekarskich pracowników (2 etat),
2) 57,5 etatu - od dnia zakończenia zwolnień lekarskich pracowników (2 etaty).

§ 3.
Określa się źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka na 2009 rok, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku.

§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskidrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Nr 3134/09 z dnia 26 marca 2009r.
data publikacji: 
wtorek, 14 kwietnia 2009, godz. 11:47
ostatnia zmiana: 
wtorek, 14 kwietnia 2009, godz. 11:47 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
53 502 958

Stopka