Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Zarządzenie Nr 474/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 05 kwietnia 2007r.

w sprawie: odstąpienia od rokowań prowadzonych w sprawie zbycia zbycia udziałów Gminy Płock w Spółce Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Spółka z ograniczaną odpowiedzialnością.

Na podstawie uchwały Nr 572/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Płocka w spółkach (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 261, poz. 7120), art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: Dz. U z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337), art. 12 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 199, poz. 1937), oraz § 20 ust. 1 załącznika do zarządzenia Nr 5074/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie powołania Komisji do dokonania wyboru inwestora w procesie prywatyzacji Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Spółka z o.o. oraz określenia szczegółowego trybu prowadzenia rokowań, Prezydent Miasta Płocka zarządza, co następuje:


§ 1

Odstępuje się od rokowań prowadzonych w sprawie zbycia w procesie prywatyzacji do 100% udziałów Gminy Płock w Spółce Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Spółka z ograniczaną odpowiedzialnością.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta ds. Komunalnych.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskdrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 474/07 z dnia 05 kwietnia 2007r.
data publikacji: 
wtorek, 08 maja 2007, godz. 09:57
ostatnia zmiana: 
wtorek, 08 maja 2007, godz. 09:57 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 547

Stopka