Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
UWAGA: To Zarządzenie zostało zmienione przez:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 511/11

Zarządzenie Nr 405/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 20 marca 2007r.

w sprawie wniosku Mariusza Wojtalewicza o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Bukowej 30 w Płocku po zgonie najemcy.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz 1591, ze zmianą: Dz.U. z 2002 Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, Dz.U. z 2003 Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r., Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128) i § 2 ust. 1 pkt 17, § 5 i § 6 uchwały Nr 1081/LIII/02 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Płocka (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 156 poz. 3420 z dnia 15 czerwca 2002 r., zmieniona uchwałą Nr 833/XLVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 listopada 2005 roku ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 271 poz. 9109 z dnia 11 grudnia 2005 r oraz uchwałą Nr 1009/LXII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 231 z dnia 15 listopada 2006 r. poz. 8550) i § 6 ust. 1 i 2 załącznika nr 1 do uchwały Zarządu Miasta Płocka Nr 100/2071/01 z dnia 25 października 2001 r w sprawie pobierania kaucji mieszkaniowych, zmienionej Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 5442/06 z dnia 21 sierpnia 2006 roku, zarządza się co następuje

§ 1

Wyrazić zgodę na skierowanie Pana Mariusza Wojtalewicza do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku przy ul. Bukowej 30 w Płocku, składającego się z pokoju i kuchni o powierzchni użytkowej 38,65 m2 i mieszkalnej 20,16 m2.

§ 2

Rozłożyć na 5 rat spłatę kaucji mieszkaniowej naliczonej w wysokości
895,08 zł. z tytułu zawarcia z Panem Mariuszem Wojtalewiczem umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku przy ul. Bukowej 30 w Płocku.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Komunalnych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskdrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 405/07 z dnia 20 marca 2007r.
data publikacji: 
wtorek, 03 kwietnia 2007, godz. 11:23
ostatnia zmiana: 
wtorek, 03 kwietnia 2007, godz. 11:23 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 547

Stopka