Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
W związku z modernizacją kompleksu przy ulicy Miodowej 8 informujemy, że od 11 maja 2018 r. Punkt Obsługi Mieszkańca „Miodowa” będzie nieczynny.
Planowane otwarcie: październik 2018 r.

Podatek rolny i leśny - stawki na 2018 r.  OPO - 07.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ:   
- informacja w sprawie podatku rolnego (podatek rolny dla osób fizycznych)
- deklaracja na podatek rolny (osoby prawne)
- informacja w sprawie podatku leśnego (podatek leśny dla osób fizycznych)
- deklaracja na podatek leśny (osoby prawne)
Druki do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta - Biuro Podawcze, Stanowisko Nr 1, ul. Zduńska 3.

WYMAGANE DOKUMENTY: 
- wypełniona informacja w sprawie podatku rolnego (podatek rolny dla osób fizycznych)
- wypełniona deklaracja na podatek rolny (osoby prawne)
- wypełniona informacja w sprawie podatku leśnego (podatek leśny dla osób fizycznych)
- wypełniona deklaracja na podatku leśny (osoby prawne)

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
- ustalana według stawek podatkowych dla każdego podatnika (osoby fizyczne)
- naliczana indywidualnie przez osobę prawną zgodnie z obowiązującymi stawkami podatkowymi w złożonej deklaracji (osoby prawne)
Stawka podatku rolnego:
1. Dla gruntów gospodarstw rolnych – 131,23 zł od 1 ha przeliczeniowego
2. Dla pozostałych gruntów sklasyfikowanych jako użytki rolne do 1 ha fizycznego - 262,45 zł
Stawka podatku leśnego:
1. Dla gruntów sklasyfikowanych jako grunty leśne - 43,35 zł od 1ha fizycznego lasu.
2. Dla rezerwatów przyrody i parków narodowych – 21,68 zł od 1ha fizycznego lasu.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: Kasa Urzędu Miasta (I piętro wejście od ul. Zduńskiej 3) lub na bankowy rachunek Urzędu Miasta: Nr konta PKO Bank Polski: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

Godziny pracy kasy: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.00, czwartek 8.30-17.00, piątek 8.30-15.00.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
- podatek leśny (osoby prawne) – płatny w  ratach miesięcznych do dnia 15 każdego miesiąca  za dany miesiąc
- podatek leśny (osoby fizyczne) – płatny w  4 ratach w  terminie: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.
- Podatek rolny (osoby fizyczne i osoby prawne) - płatny w  4 ratach w  terminie: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.

Uwaga: W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł - podatek jest płatny jednorazowo w terminie platności pierwszej raty.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Realizacja obowiązku ustawowego

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
Wypełnione dokumenty (deklaracje,  informacje o gruntach i o lasach) należy złożyć  w Biurze Obsługi Klienta - Biuro Podawcze,  stanowisko nr 1, ul. Zduńska 3 lub przesyłać pocztą  na adres Urzędu Miasta (Płock, ul. Stary Rynek 1)
Decyzje w sprawie wymiaru (zmiany wymiaru) podatku rolnego i leśnego (osoby fizyczne) - dostarczane są podatnikom przez gońców zatrudnionych w Urzędzie Miasta

TRYB ODWOŁAWCZY: odwołanie (zażalenie) przysługuje do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku, ul. Kolegialna 20b

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Wymiaru Podatków, pok.135 C, tel. 24 367 15 37, pok. 136 C, tel. 24 367 15 38.
Wpłaty, windykacje: pok. 125 B, tel. 24 367 15 32, 24 367 15 34

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

ULGI:
Ulgi wynikają z ustaw regulujących podatek.

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 roku (Dz.U. z 2017 r., poz. 1892 ze zm.).
Ustawa o podatku leśnym z dnia 30 października 2002 roku (Dz.U. z 2017 r., poz. 1821 ze zm.).
Uchwała Rady Miasta Płocka Nr 807/XLIX z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.


 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Podatek rolny i leśny. OPO - 07.
data publikacji: 
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31
ostatnia zmiana: 
środa, 08 sierpnia 2018, godz. 12:47 -> historia zmian  (71)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
8 787 442

Stopka