Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Podatek rolny i leśny - stawki na 2019 r.  OPO - 07.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ:   
- informacja w sprawie podatku rolnego (podatek rolny dla osób fizycznych)
- deklaracja na podatek rolny (osoby prawne)
- informacja w sprawie podatku leśnego (podatek leśny dla osób fizycznych)
- deklaracja na podatek leśny (osoby prawne)
Druki do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta - Biuro Podawcze, Stanowisko Nr 1, ul. Zduńska 3.

WYMAGANE DOKUMENTY: 
- wypełniona informacja w sprawie podatku rolnego (podatek rolny dla osób fizycznych)
- wypełniona deklaracja na podatek rolny (osoby prawne)
- wypełniona informacja w sprawie podatku leśnego (podatek leśny dla osób fizycznych)
- wypełniona deklaracja na podatku leśny (osoby prawne)

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
- ustalana według stawek podatkowych dla każdego podatnika (osoby fizyczne)
- naliczana indywidualnie przez osobę prawną zgodnie z obowiązującymi stawkami podatkowymi w złożonej deklaracji (osoby prawne)
Stawka podatku rolnego:
1. Dla gruntów gospodarstw rolnych – 135,90 zł od 1 ha przeliczeniowego
2. Dla pozostałych gruntów sklasyfikowanych jako użytki rolne do 1 ha fizycznego - 271,80 zł
Stawka podatku leśnego:
1. Dla gruntów sklasyfikowanych jako grunty leśne - 42,2356 zł od 1ha fizycznego lasu.
2. Dla rezerwatów przyrody i parków narodowych – 21,1178 zł od 1ha fizycznego lasu.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: Kasa Urzędu Miasta (I piętro wejście od ul. Zduńskiej 3) lub na bankowy rachunek Urzędu Miasta: Nr konta PKO Bank Polski: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

Godziny pracy kasy: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.00, czwartek 8.30-17.00, piątek 8.30-15.00.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
- podatek leśny (osoby prawne) – płatny w  ratach miesięcznych do dnia 15 każdego miesiąca  za dany miesiąc
- podatek leśny (osoby fizyczne) – płatny w  4 ratach w  terminie: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.
- Podatek rolny (osoby fizyczne i osoby prawne) - płatny w  4 ratach w  terminie: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.

Uwaga: W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł - podatek jest płatny jednorazowo w terminie platności pierwszej raty.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Realizacja obowiązku ustawowego

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
Wypełnione dokumenty (deklaracje,  informacje o gruntach i o lasach) należy złożyć  w Biurze Obsługi Klienta - Biuro Podawcze,  stanowisko nr 1, ul. Zduńska 3 lub przesyłać pocztą  na adres Urzędu Miasta (Płock, ul. Stary Rynek 1)
Decyzje w sprawie wymiaru (zmiany wymiaru) podatku rolnego i leśnego (osoby fizyczne) - dostarczane są podatnikom przez gońców zatrudnionych w Urzędzie Miasta

TRYB ODWOŁAWCZY: odwołanie (zażalenie) przysługuje do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku, ul. Kolegialna 20b

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Wymiaru Podatków, pok.135 C, tel. 24 367 15 37, pok. 136 C, tel. 24 367 15 38.
Wpłaty, windykacje: pok. 125 B, tel. 24 367 15 32, 24 367 15 34

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

ULGI:
Ulgi wynikają z ustaw regulujących podatek.

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 roku (Dz.U. z 2017 r., poz. 1892 ze zm.).
Ustawa o podatku leśnym z dnia 30 października 2002 roku (Dz.U. z 2017 r., poz. 1821 ze zm.).
Uchwała Rady Miasta Płocka Nr 807/XLIX z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.


 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Podatek rolny i leśny. OPO - 07.
data publikacji: 
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31
ostatnia zmiana: 
piątek, 07 grudnia 2018, godz. 09:14 -> historia zmian  (72)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
48 035 133

Stopka