Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o.
Dostęp do informacji
 
  

  wyszukiwanie
 
Dostęp do informacji

Zasady udostępniania informacji obywatelom określa ustawa o dostępie informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r.).

Prawo do informacji publicznej przysługuje każdemu. Uprawnia ono do:

  • uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
  • wglądu do dokumentów urzędowych,
  • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnego wyboru.

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej. Podlega ono ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Udostępnienie informacji publicznych następuje poprzez: ogłoszenia informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej, udostępnienie, wstęp na posiedzenia organów i udostępnianie materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia. Może być również udostępniona w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Dostęp do informacji
data publikacji: 
piątek, 02 grudnia 2005, godz. 12:27
ostatnia zmiana: 
piątek, 02 grudnia 2005, godz. 12:33 -> historia zmian  (1)
osoba publikująca: 
Agencja Rewitalizacji Starówki Sp. z o.o.
ilość wyświetleń: 
66 491 043