Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie 1644/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 21 lutego 2008r.

w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcia pomieszczeń o ogólnej powierzchni 217,01 m2 wraz z piwnicą o pow. 25,80 m2 mieszczących się na parterze budynku  przy ul. Zielonej 40 Płockiemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej sp. z o.o z przeznaczeniem na przychodnię rejonową.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z  2001 r. ze zmianami: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128; Dz. U. Nr 138 poz. 974; Dz. U. Nr 173 poz. 1218) oraz  Uchwały nr 676/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z dnia 19.09.2000 r Zał. Nr 1 § 2 w sprawie przyjęcia zasad najmu gminnych lokali użytkowych, postanawiam co następuje: 
 
§ 1

Wyrazić zgodę na wynajęcie pomieszczeń o ogólnej powierzchni 217,01 m2 wraz z piwnicą o pow. 25,80 m2 mieszczących się na parterze budynku przy ul. Zielonej 40 Płockiemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej sp. z o.o z przeznaczeniem na przychodnię rejonową na okres 1 rok, począwszy od dnia 15.03.2008 r.

§ 2

1. Ustalić stawkę czynszu za najem w sposób następujący:
a) za najem pomieszczeń użytkowych o pow. 217,01 m2 w wysokości 8,37 zł/m2 netto.
b) za najem pomieszczenia piwnicznego w wysokości 4,19  zł/m2 netto
2. W/w stawki korygować o wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych podawanych przez Prezesa GUS w początkiem każdego kolejnego kwartału z dołu.

§ 3

Zobowiązać najemcę do ponoszenia pozostałych opłat związanych z użytkowaniem lokali.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Komunalnych.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 1644/08 z dnia 21 lutego 2008r.
data publikacji: 
środa, 12 marca 2008, godz. 10:00
ostatnia zmiana: 
środa, 12 marca 2008, godz. 10:00 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 506

Stopka