Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Zarządzenie 1633/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 19 lutego 2008r.

w sprawie: przekazania do dyspozycji Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego lokalu użytkowego o pow. 141,86 m2 położonego w Płocku przy ul. Dobrzyńskiej 2a z przeznaczeniem na działalność statutową

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128; Dz. U. Nr 175 poz. 1457; Dz. U. Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327) , postanawiam co następuje:


§ 1
Przekazać do dyspozycji Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego w Płocku lokalu użytkowego o pow. 141,86 m2 położonego w Płocku przy ul. Dobrzyńskiej 2a z przeznaczeniem na działalność statutową na okres 1 roku, począwszy od 1.12.2007 r.


§ 2
Gospodarowanie w/w lokalem użytkowym powierzyć w całości Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego w Płocku.

§ 3
Zobowiązać biorącego w dyspozycję do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z użytkowaniem lokalu, a w szczególności kosztów konserwacji i remontów lokalu, opłat za dostawę do lokalu energii elektrycznej i cieplnej, gazu, wody oraz odbiór nieczystości stałych i płynnych.

§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Komunalnych.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
wz. Prezydenta Miasta Płocka
/-/ Dariusz Zawidzki
Zastępca Prezydentadrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 1633/08 z dnia 19 lutego 2008r.
data publikacji: 
piątek, 22 lutego 2008, godz. 07:44
ostatnia zmiana: 
piątek, 22 lutego 2008, godz. 07:44 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 511

Stopka