Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. OOS - 30.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek i załączniki (druki do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 6) o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

WYMAGANE DOKUMENTY:

- oryginał faktur VAT lub ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesiecy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: nie podlega opłacie

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku.

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminach:
- od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia - jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie do 1 lutego do ostatniego dnia lutego;
- od dnia 1 października do dnia 31 października - jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia;

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Decyzja administracyjna.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:

1. Wniosek składa się w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko 6.

2. Przekazanie zwrotu podatku na rachunek bankowy lub wypłacenie w kasie Urzędu Miasta.

SPRAWĘ PROWADZI: wieloosobowe stanowisko ds. gospodarki wodno-ściekowej i rolnictwa w Zespole Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Ochrony Zwierząt, pokój E-32.

IFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1340).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. OOS - 30.
data publikacji: 
piątek, 29 sierpnia 2008, godz. 09:41
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 05 lutego 2018, godz. 12:45 -> historia zmian  (41)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
8 778 091

Stopka