Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
ZARZĄDZENIE Nr 470/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 02 kwietnia 2007r.

w sprawie wyznaczenia jednostki usuwającej pojazdy z dróg i prowadzenia parkingu strzeżonego.

Na podstawie art. 50a ust. 1 i art. 130a ust. 5a - 5e ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486, Nr 180, poz. 1494 i poz. 1497 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i poz. 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701) i § 8 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem Nr 164/2007 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 r. zarządza się, co następuje:

§ 1
Wyznacza się do usuwania pojazdów i prowadzenia parkingu strzeżonego na terenie miasta Płocka następującą jednostkę:
Blacharstwo i Lakiernictwo Pojazdów Holowanie i Wynajem Aut Piotr Kędzierski – 09-400 Płock, ul. Obrońców Płocka 1920 r. nr 40.

§ 2
Jednostka wymieniona w § 1 zobowiązana jest do:
1)stosowania przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie usuwania pojazdów (Dz. U. Nr 134 poz. 1133 i Nr 176, poz. 1451 oraz z 2004 r. Nr 32, poz. 283),
2)pobierania opłat zgodnie z uchwałą Nr 84/VII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27.03.2007 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg i ich parkowanie,
3)wykonywania innych obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, związanych z wykonywaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2007 r. i obowiązuje do dnia 31 marca 2010 r.

§ 4
Traci moc zarządzenie Nr 5053/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie wyznaczenia jednostki usuwającej pojazdy z drogi i wyznaczenia parkingu strzeżonego.

§ 5
Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka d/s Komunalnych.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskdrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Nr 470/07 z dnia 02 kwietnia 2007r.
data publikacji: 
środa, 18 kwietnia 2007, godz. 14:02
ostatnia zmiana: 
środa, 18 kwietnia 2007, godz. 14:02 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
58 467 979

Stopka