Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 


Zarządzenie Nr  4481/10
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 24 marca 2010 roku


w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości oznaczonej  numerem ewidencyjnym działki 3098/1 położonej w Płocku przy ul. Popłacińskiej  stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Płock  nieodpłatną służebnością gruntową.


 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591; Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220 Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984;  Nr 153, poz. 1271; Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz.U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz. U.  z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz.U z 2009 r. Nr 52 poz. 420), w oparciu o art. 13 ust 1 ustawy  z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz.2603,  Nr 281 poz. 2782, Dz. U. z 2005 r.  Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459, Dz. U. z 2006 r. Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1601, Nr 220 poz. 1600, Dz. U.  z 2007 r. Nr 69 poz. 468, Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 59 poz. 369, Nr 220 poz. 1412, Dz. U. z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 42 poz. 335 i 340) oraz art. 145 § 1 Kodeksu Cywilnego w związku z § 7 Uchwały Rady Miasta Płocka  Nr 52/V/07 z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia zasad nabywania oraz zbywania, zamiany, obciążania   i wydzierżawiania przez Gminę Płock nieruchomości będących jej własnością na okres powyżej trzech lat. - Prezydent Miasta Płocka zarządza  co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na obciążenie prawa wieczystego użytkowania przysługującego do dnia 05.12.2089 roku Gminie Płock na nieruchomości niezabudowanej położonej w Płocku przy  ul. Popłacińskiej, oznaczonej       nr ewid. działki 3098/1 o pow. 2580 m2 KW 91791/0 stanowiącej własność Skarbu Państwa nieodpłatną służebnością przejścia i przejazdu, w sposób jak najmniej utrudniający korzystanie z nieruchomości obciążonej dla nieruchomości położonych  w Płocku   (Obr.12) oznaczonych nr działek: dz. nr 3098/18          o pow. 3331 m2, dz. nr  2730/9 o pow. 138 m²,  dz. nr 2729/8 o pow. 387 m², dz. nr 2729/9   o pow. 453 m², dz. nr 2730/10 o pow. 498 m², dz. nr 2731/9 o pow.  1797  m², dz. nr 2732/10 o pow. 1579 m², dz. nr 2733/10 o pow. 683 m²,  dz. nr 2734/11 o pow. 56 m², dz. nr 2733/9 o pow. 185 m², dz. nr 2732/9  o pow. 1223 m², dz. nr 2731/8 o pow. 1388 m², dz. nr 2729/7 o pow. 223 m², dz. nr 2730/8 o pow. 333 m² KW PL1P/00089528/9, których  właścicielem jest Skarb Państwa w użytkowaniu wieczystym  "STALMAX" Spółka jawna I. Fituch, M. Szymański, R. Starczewski, G. Pajączkowski z siedzibą w Gostyninie z jednoczesnym nałożeniem na każdorazowych posiadaczy nieruchomości władnących obowiązku partycypowania w utrzymaniu urządzeń potrzebnych do wykonania służebności (art. 288 i 289 § 1 k.c.).

§ 2

Nakłada się na każdoczesnych posiadaczy nieruchomości władnących obowiązek partycypowania   w utrzymaniu urządzeń potrzebnych do wykonania służebności, w sposób jak najmniej utrudniający korzystanie z nieruchomości obciążonej (art. 288 i 289 § 1 K.c.).

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski


 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 4481/10 z dnia 24 marca 2010r.
data publikacji: 
poniedziałek, 05 lipca 2010, godz. 09:45
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 05 lipca 2010, godz. 09:45 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Wioletta Jankowska
ilość wyświetleń: 
62 146 406

Stopka