Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

ZARZĄDZENIE NR 136/07
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
Z DNIA 16 stycznia 2007r.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271,  Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr  162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr. 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337),  § 55 Rozporządzenie Prezesa  Rady Ministrów  z dnia 22 grudnia 1999 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych ( Dz. U. z 1999 r. Nr 112 poz. 1319, Dz. U. z 2003 r. Nr 69 poz. 636, Dz. U. z 2006 r. Nr 127 poz. 885.) oraz § 8 pkt. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 4405/2006 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 5 stycznia 2006 roku, zmienionego Zarządzeniem Nr 4478/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 stycznia 2006 r., Zarządzeniem Nr 4568/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2006 r., Zarządzeniem Nr 5355/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 lipca 2006 r., Zarządzeniem Nr 5535/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 września 2006 r. oraz Zarządzeniem Nr 22/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 grudnia 2006 r.
zarządzam co następuje:

§ 1

Zatwierdzam wzory pieczęci tekstowych o treści i formie określonych w załączniku  Nr 1, przeznaczonych do stosowania przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Płocka w celu dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz sporządzania adnotacji potwierdzających zapłatę opłaty skarbowej, zwolnienie od niej lub wyłączenie obowiązku jej zapłaty.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Nr 136/07 z dnia 16 stycznia 2007r.
data publikacji: 
czwartek, 18 stycznia 2007, godz. 10:41
ostatnia zmiana: 
czwartek, 18 stycznia 2007, godz. 10:41 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
58 467 992

Stopka