SUEZ Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o
Struktura udziałów i majątek Spółki
 
  

  wyszukiwanie
 

1. Struktura udziałów

Kapitał zakładowy 5.801.500,00 zł 
Liczba udziałów: 
11 603 
Wartość udziału: 
500 zł

Struktura udziałów: 
Gmina Płock
ilość udziałów: 2 203 
wartość udziałów: 1.101.500,00 zł
% struktura: 18,99%

SUEZ Polska Sp. z o. o.
ilość udziałów: 9 400
wartość udziałów: 4.700.000,00 zł 
% struktura: 81,01%

2. Podstawowe dane wg bilansu na dzień 31.12.2017 roku

AKTYWA STAN NA 31.12.2017 roku

A. Aktywa trwałe..................................................  4.888.215,05
I. Wartości niematerialne i prawne.............................   32.546,19
II. Rzeczowe aktywa trwałe ................................... 4.716.342,32
III. Należności długoterminowe .........................    ----------------
IV. Inwestycje długoterminowe .........................  ------------------
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe .......... 139.326,54

B. Aktywa obrotowe .............................................  5.918.202,36
I. Zapasy ................................................................. 14.665,49
II. Należności krótkoterminowe ............................   4.195.707,54
III. Inwestycje krótkoterminowe ............................  1.702.725,82
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe ........     5.103,51
Aktywa razem ................................................ 10.806.417,41
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Struktura udziałów i majątek Spółki
data publikacji: 
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 10:51
ostatnia zmiana: 
wtorek, 19 grudnia 2017, godz. 07:25 -> historia zmian  (37)
osoba publikująca: 
SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.
ilość wyświetleń: 
58 468 033