SUEZ Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o
Struktura udziałów i majątek Spółki
 
  

  wyszukiwanie
 

 


1. Struktura udziałów


Kapitał zakładowy 5.801.500,00 zł 
Liczba udziałów: 
11 603 
Wartość udziału: 
500 zł

Struktura udziałów: 
Gmina Płock
ilość udziałów: 2 203 
wartość udziałów: 1.101.500,00 zł
% struktura: 18,99%

SUEZ Polska Sp. z o. o.
ilość udziałów: 9 400
wartość udziałów: 4.700.000,00 zł 
% struktura: 81,01%


2. Podstawowe dane wg bilansu na dzień 31.12.2018 roku


AKTYWA STAN NA 31.12.2018 roku

A. Aktywa trwałe..................................................  4.489.459,02
I. Wartości niematerialne i prawne.............................        580,99
II. Rzeczowe aktywa trwałe ................................... 4.363.544,08
III. Należności długoterminowe .........................    ----------------
IV. Inwestycje długoterminowe .........................  ------------------
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe .......... 125.333,95


B. Aktywa obrotowe .............................................  7.113.511,31
I. Zapasy ................................................................. 12.580,06
II. Należności krótkoterminowe ............................   5.252.103,96
III. Inwestycje krótkoterminowe ............................  1.848.160,21
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe ........        667,08                     

Aktywa razem ................................................ 11.602.970,33


 
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Struktura udziałów i majątek Spółki
data publikacji: 
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 10:51
ostatnia zmiana: 
wtorek, 19 grudnia 2017, godz. 07:25 -> historia zmian  (37)
osoba publikująca: 
SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.
ilość wyświetleń: 
66 490 796