SUEZ Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o
Struktura udziałów i majątek Spółki
 
  

  wyszukiwanie
 

1. Struktura udziałów

Kapitał zakładowy 5.801.500,00 zł 
Liczba udziałów: 
11 603 
Wartość udziału: 
500 zł

Struktura udziałów: 
Gmina Płock
ilość udziałów: 2 203 
wartość udziałów: 1.101.500,00 zł
% struktura: 18,99%

SUEZ
 Polska Sp. z o. o.
ilość udziałów: 9 400
wartość udziałów: 4.700.000,00 zł 
% struktura: 81,01%

2. Podstawowe dane wg Bilansu na dzień 31.12.2015 roku

AKTYWA STAN NA 31.12.2015 roku

A. Aktywa trwałe..................................................  4.938.343,21
I. Wartości niematerialne i prawne............................. 195.280,81
II. Rzeczowe aktywa trwałe ................................... 4.659.604,82
III. Należności długoterminowe .........................    ----------------
IV. Inwestycje długoterminowe .........................  ------------------
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe ..........  83.457,58

 

B. Aktywa obrotowe ............................................. 5.885.291,55
I. Zapasy ..................................................................  3.079,62
II. Należności krótkoterminowe .............................  3.877.135,26
III. Inwestycje krótkoterminowe ............................ 1.998.093,16
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe ........    6.983,51                     

Aktywa razem ................................................ 10.823.634,76
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Struktura udziałów i majątek Spółki
data publikacji: 
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 10:51
ostatnia zmiana: 
piątek, 17 marca 2017, godz. 10:52 -> historia zmian  (35)
osoba publikująca: 
SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.
ilość wyświetleń: 
8 779 653