Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o
Zamówienia publiczne
 
  

  wyszukiwanie
 

Ogłoszenie z dnia 18-12-2019

Zaproszenie do składania ofert na nabycie używanego majątku Spółki

DOKUMENTY DO POBRANIA DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 7-11-2019

Zaproszenie do składania ofert na Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 i za rok 2020.

Umowa na badanie będzie zawarta na okres 2 letni.

Ofertę prosimy przesłać w zamkniętej kopercie z adnotacją „oferta na badanie sprawozdania finansowego” w terminie do 22.11.2019r. do godz. 13:00 na adres biura Zarządu Spółki: ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock.

Kryterium wyboru audytora: cena 80 %, doświadczenie w badaniu firm komunalnych 20 %.

Ogłoszenie z dnia 5-11-2019

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 19-08-2019

Zaproszenie do składania ofert na remont pomieszczeń

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 7-08-2019

Zaproszenie do składania ofert na nabycie używanego majątku Spółki

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 7-06-2019

Zaproszenie do składania ofert na dostawę pojemników smaowyładowczych

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 6-06-2019

„Rozbudowa i przebudowa instalacji hydrantowej w rejonie obiektu nr 9” zlokalizowanym na terenie Zakładu Przetwarzania Odpadów w Kobiernikach

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 15-05-2019

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu mającym na celu wyłonienie wykonawcy na realizację zamówienia pn.: „Roboty remontowe instalacji zbiornika przeciwpożarowego (obiekt nr 18) na terenie Zakładu Przetwarzania Odpadów w Kobiernikach”

DOKUMENTY DO POBRANIADOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 14-05-2019

Zaproszenie do składania ofert na dostawę wraz z rozładunkiem bloczków do budowy boksów

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 12-02-2019

Demontaż przenośnika taśmowego oraz dostawa i montaż nowego przenośnika taśmowego na terenie Zakładu w Kobiernikach

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 12-02-2019

Dostawa kontenerów do transportu odpadów

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 05-02-2019

Nadzór Inwestorski związany z realizacją przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1MW wraz z wiatrakiem o mocy 15-20 KW o pionowej osi obrotu na terenie Zakładu Produkcyjnego w Kobiernikach”

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 21-01-2019

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie analizy gospodarki wodnej Zakładu Produkcyjnego w Kobiernikach i opracowanie wniosków o wydanie pozwolenia/eń wodnoprawnego/ych po weryfikacji stanu gospodarki wodnej.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 21-12-2018

Zaproszenie do składania ofert na dostawę przyczepy hakowej

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 6-12-2018

Mury oporowe z bloczków betonowych – kwatera 03

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 4-10-2018

Remont konstrukcji wiaty po biostabilizatorze na terenie Zakładu w Kobiernikach

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 20-09-2018

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do udziału w postępowaniu obejmującym wybór Wykonawcy zadania pn. „Wewnętrzna instalacja hydrantowa oraz przyłącze wodociągowe” w budynku Magazynu odpadów i surowców wtórnych zlokalizowanym na terenie Zakładu Przetwarzania Odpadów w Kobiernikach

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 6-08-2018

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do udziału w postępowaniu obejmującym wybór Wykonawcy zadania pn. “Modernizacja węzła ciepłowniczego w Budynku Administracyjnym”

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 29-06-2018

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do udziału w postępowaniu obejmującym wybór Wykonawcy zadania pn. “Dostawa kontenerów do transportu odpadów"

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 4-06-2018

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do udziału w postępowaniu obejmującym wybór Wykonawcy zadania pn. “Dostawa bloczków betonowych”

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 8-05-2018

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do udziału w postępowaniu obejmującym wybór Wykonawcy zadania pn. “Dostawa bloczków betonowych”

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 8-05-2018

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do udziału w postępowaniu obejmującym wybór Wykonawcy zadania pn. “Zmiana sieci monitoringu wód podziemnych”

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 28-03-2017

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, zaprasza do składania ofert na wykonanie analizy porealizacyjnej oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wybudowaniu nowej kwatery składowiska PGO Sp. z o.o.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 28-03-2017

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie koncepcji projektowej budowlano-kosztorysowej pn.: Koncepcja budowy oczyszczalni ścieków przemysłowych i bytowych.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 23-03-2017

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, zaprasza do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej pn.: Projekt Placów magazynowania odpadów surowców i produktów

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie z dnia 12-05-2017

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. "Zmiana sieci monitoringu wód podziemnych”.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

- Zaproszenie. Data dodania: 12-05-2017

- Załączniki. Data dodania: 12-05-2017

Ogłoszenie z dnia 26-04-2017

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, zaprasza do składania ofert na wykonanie zabudowy (osłony) przenośnika taśmowego o L = pl. 32mb”.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

- Zaproszenie. Data dodania: 26-04-2017

Ogłoszenie z dnia 21-04-2017

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, zaprasza do składania ofert na wykonanie monitoringu wizyjnego.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

- Zaproszenie. Data dodania: 21-04-2017

Ogłoszenie z dnia 15-03-2017

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, zaprasza do składania ofert na dostawę kontenerów i pojemników”.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

- Zaproszenie. Data dodania: 15-03-2017

- Załącznik nr. 1 - wersja edytowalna. Data dodania: 15-03-2017

- Załącznik nr. 4 - wersja edytowalna. Data dodania: 15-03-2017

Ogłoszenie z dnia 10-03-2017

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, zaprasza do składania ofert na Opracowanie dokumentacji koncepcyjnej dla zadania: „Rozbudowa Sortowni Instalacji MBP w Zakładzie w Kobiernikach” .

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

- Zaproszenie. Data dodania: 10-03-2017

- Formularz ofertowy. Data dodania: 10-03-2017

- Wzór umowy. Data dodania: 10-03-2017

- Załączniki. Data dodania: 10-03-2017

Ogłoszenie z dnia 14-10-2016

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, zaprasza do składania ofert na wykonanie przebudowy systemu odprowadzania odcieków.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

- Zaproszenie. Data dodania: 14-10-2016

Ogłoszenie z dnia 24-05-2016

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, zaprasza do składania ofert na wykonanie utwardzenia terenu w rejonie hali "19" na terenie Zakładu Produkcyjnego w Kobiernikach.

Szczegóły dotyczące postępowania, zakresu prac oraz warunków umowy w załącznikach.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

- Zaproszenie. Data dodania: 24-05-2016

- Projekt. Data dodania: 24-05-2016

- Wzór umowy. Data dodania: 24-05-2016

Ogłoszenie z dnia 24-05-2016

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, zaprasza do składania ofert na dostawę samojezdnego podnośnika koszowego do prac na wysokościach.

Szczegóły dotyczące postępowania, zakresu prac oraz warunków umowy w załącznikach.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

- Zaproszenie. Data dodania: 24-05-2016

- Wzór umowy. Data dodania: 24-05-2016
drukowanie
   pobierz acrobat reader  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zamówienia do 30 000 euro
data publikacji: 
czwartek, 24 kwietnia 2014, godz. 14:31
ostatnia zmiana: 
środa, 18 grudnia 2019, godz. 14:33 -> historia zmian  (64)
osoba publikująca: 
ZUOK SP. z o.o.
ilość wyświetleń: 
63 803 781