Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie Nr 4659/06
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 17 marca 2006r.
         

w sprawie: wydzierżawienie  w trybie bezprzetargowym  nieruchomości gruntowej przy ul. Jasnej w Płocku stanowiącej własność Gminy Płock

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759, z 2005r. Nr 172 poz. 1441) i art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce   nieruchomościami  ( Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 i Nr 281, poz.2782, z 2005r., Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459), Prezydent  Miasta  Płocka,  zarządza co następuje;

§1

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym  nieruchomości gruntowej  oznaczonej jako część działki nr 72 o pow. 440 m2 przy ul. Jasnej w Płocku dla Państwa Eugeniusza i Jadwigi Kempczyńskich  zam. ...*  z przeznaczeniem pod uprawy na okres  6 miesięcy od daty zawarcia umowy dzierżawy.

§2

Ustala się  opłatę za dzierżawę nieruchomości gruntowej określonej w §1 w wysokości 3,0   zł/ar/m-c. plus podatek VAT.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski


* - nie podano adresu zamieszkania; wyłączenia jawności dokonał Wydział Organizacji i Spraw Administracyjnych  na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.Nr 112 poz. 1198 ze zm.)

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 4659/06 z dnia 17 marca 2006r.
data publikacji: 
czwartek, 23 marca 2006, godz. 07:49
ostatnia zmiana: 
czwartek, 23 marca 2006, godz. 07:49 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 575

Stopka