Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Zarządzenie 524/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 20 kwietnia 2007r.

w sprawie: przekazania do dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej części nieruchomości zabudowanej położonej w Płocku przy ul. Kilińskiego 12, stanowiącej własność Gminy Płock

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128; Dz. U. Nr 175 poz. 1457; Dz. U. Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327) , postanawiam co następuje:

§ 1
Przekazać do dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku część nieruchomości zabudowanej o pow. 1610 m2 położonej przy ul. Kilińskiego 12 w Płocku działka nr 1561/9 (dotychczasowy numer 218/168) na okres do 31.05.2007 r.

§ 2
Gospodarowanie w/w nieruchomością powierzyć w całości Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.

§ 3
Uchylić w całości Zarządzenie Nr 350/07 Prezydenta Miasta Płocka z dn. 6.03.2007 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości zabudowanej położonej w Płocku przy ul. Kilińskiego 12, stanowiącej własność Gminy Płock.

§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Komunalnych.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskdrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Nr 524/07 z dnia 20 kwietnia 2007r.
data publikacji: 
wtorek, 24 kwietnia 2007, godz. 08:06
ostatnia zmiana: 
wtorek, 24 kwietnia 2007, godz. 08:06 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
58 467 981

Stopka